Opleiding

Er zijn twee opleidingsroutes op het gebied van schematherapie.

 • Route voor academisch gevormde behandelaren die opleidt tot registratie als schematherapeut.
 • Route voor HBO-gevormde behandelaren die opleidt tot registratie als schematherapeutische werkende.

Beide opleidingsroutes kennen vier opleidingsstappen, corresponderend met vier registratieniveaus:

 1. een basiscursus, die leidt tot registratie als aspirant;
 2. een periode van één jaar werkervaring in combinatie met supervisie en/of intervisie, die leidt tot registratie als junior;
 3. een vervolgcursus in combinatie met nog twee jaar werkervaring, supervisie en intervisie, die leidt tot registratie als volledig gekwalificeerd therapeut (senior);
 4. voor geïnteresseerden: een voortgezet opleidingstraject, dat leidt tot registratie als supervisor.

Registratie

In het Registratiereglement Schematherapeuten en het Registratiereglement Schematherapeutisch werkende leest u aan welke voorwaarden uw registratie als schematherapeut of schematherapeutisch werker moet voldoen. In de reglementen vindt u de eisen om als aspirant, junior, senior en supervisor schematherapeut(isch werker) geregistreerd te worden.

Registratie aanvragen

Voor het in behandeling nemen van een registratie-aanvraag, vragen wij eenmalig een vergoeding (voor de beoordeling door de registratiecommissie). De vergoeding voor de aanvraag is afhankelijk van de registratie die wordt aangevraagd:

 • € 27,50 (excl. btw) voor registratie als aspirant
 • € 55,00 (excl. btw) voor registratie als junior 
 • € 82,50 (excl. btw) voor registratie als senior of supervisor 

Over een aanvraag tot registratie beslist de registratiecommissie binnen acht weken. Indien deze termijn niet wordt gehaald, wordt de aanvrager hiervan in kennis gesteld, met vermelding van de reden hiervoor en van de termijn waarop de registratiecommissie verwacht een beslissing te kunnen nemen.

Als u zich aanmeldt voor registratie, wordt u tevens lid van de Vereniging voor Schematherapie. Wanneer u dit niet wenst, kunt u dat in het aanmeldscherm aangeven.
Leden betalen een jaarlijkse contributie. Zij profiteren van de btw-vrijstelling voor verenigingen en betalen daardoor minder. Ook krijgen leden van de vereniging korting op bijvoorbeeld workshops en het Schematherapiecongres. De verschillende tarieven vindt u hieronder in het overzicht. Indien men alleen staat ingeschreven in het register, betaalt men een jaarlijkse registratiebijdrage. 

Contributie (leden vereniging) – btw vrijgesteld
 • € 80,00 voor leden 
 • € 40,00 voor aspirant-leden 
Registratiebijdrage (niet-leden) - inclusief 21% btw
 • € 96,80 voor junior, senior en supervisor geregistreerden
 • € 48,40 voor aspirant-geregisteerden