Opleiding

De Vereniging voor Schematherapie (VSt) kent twee opleidingsroutes op het gebied van schematherapie:

Om de kwaliteit van de opleidingen te waarborgen, accrediteert de VSt de (nascholings)cursussen voor schematherapeuten en schematherapeutisch werkenden. Een accreditatie toont aan dat de cursus voldoet aan de kwaliteitseisen van de VSt. Meer informatie (geaccrediteerde) cursussen vind je bij het cursusaanbod.

Registratie

Beide opleidingen kennen vier opleidingsstappen, die corresponderen met vier registratieniveau’s:

  1. aspirant: is begonnen aan de opleiding;
  2. junior: is halverwege de opleiding;
  3. senior: heeft de opleiding schematherapie volledig afgerond;
  4. supervisor: is senior en bevoegd om anderen op te leiden.

In het registratiereglement schematherapeuten en het registratiereglement schematherapeutisch werkenden vind je de voorwaarden om je als aspirant, junior, senior en supervisor schematherapeut(isch werkende) te registreren.

Eens in de vijf jaar herregistratie

De registraties als senior en supervisor zijn vijf jaar geldig. Na die periode moet je herregistratie aanvragen. De voorwaarden hiervoor vind je in de registratiereglementen. Wil je meer weten over herregistratie? In dit overzicht vind je de herregistratie-eisen, in het kort, op een rij.

Aspiranten en junioren kunnen zever jaar over het opleidingstraject doen om senior te worden, gerekend vanaf het eind van de basiscursus. Lukt dat niet, dan vervalt de registratie.