Vereniging voor Schematherapie

De Vereniging voor Schematherapie zet zich in voor de bevordering van schematherapie in Nederland. De vereniging is eind 2017 opgericht en telt ruim 2000 leden. In 2022 vierden we ons vijfjarig jubileum en maakten we een infographic over de ontwikkelingen en mijlpalen in de afgelopen jaren.

Missie en doelstellingen

De missie van de vereniging is: de bevordering en verantwoorde toepassing van schematherapie door gekwalificeerde professionals. De Vereniging doet dit onder andere door:

 • het beheren van het Register Schematherapie, dat inzicht geeft in de bekwaamheid van professionals op het gebied van schematherapie;
 • de beoordeling van onderwijs op het gebied van schematherapie (accreditatie);
 • de organisatie van een tweejaarlijks congres over schematherapie;
 • inzet voor een adequate positionering en financiering van schematherapie binnen de gezondheidszorg.

Zie voor meer informatie het Beleidsplan Vereniging voor Schematherapie 2021-2024.

Lid worden?

Lidmaatschap Vereniging voor Schematherapie (VSt)

Je kunt lid worden van de Vereniging voor Schematherapie (VSt) als:

 1. Je bent ingeschreven in het register van de VSt als schematherapeut of schematherapeutisch werkende. Je wordt dus niet automatisch lid als je je inschrijft in het register. Bij je inschrijving kun je wel aangeven dat je lid wilt worden.
 2. Belangstellende:
  • Als je niet langer bent ingeschreven in het register, kun je je inschrijven als belangstellende.
  • Ook professionals die werkzaam zijn of zijn geweest in de gezondheidszorg en die geïnteresseerd zijn in schematherapie, kunnen belangstellend lid worden van de vereniging.

Nu lid worden?

 • Om lid te worden van de vereniging, moet je je eerst inschrijven in het register voor schematherapeuten of het register voor schematherapeutisch werkenden.
 • Ben je al wel geregistreerd, maar nog geen lid van de vereniging? Stuur dan een e-mail naar info@schematherapie.nl.
 • Om belangstellende te worden, kun je je hier aanmelden.

Voordelen lidmaatschap

Als lid steun je de vereniging en profiteer je van een aantal voordelen:

 • Je vergroot je professionele netwerk;
 • Je krijgt korting op bijvoorbeeld workshops en het tweejaarlijks schematherapiecongres;
 • Je profiteert van kortingsacties van de vereniging;
 • Je kunt meepraten en meedenken over de ontwikkeling van schematherapie (belangstellenden kunnen als toehoorder bij de ALV aanwezig zijn, maar hebben geen stemrecht);
 • Je kunt een beroep doen op de vertrouwenspersonen van de vereniging;
 • het lidmaatschap is EEN STUK goedkoper dan de registerbijdrage. Leden profiteren namelijk van de btw-vrijstelling (21%) voor verenigingen.

Vier verschillende contributiecategorieën:

 • het gewoon lidmaatschap: voor iedereen die als junior, senior of supervisor is ingeschreven in het register;
 • het aspirant-lidmaatschap: voor iedereen die als aspirant is ingeschreven in het register.; aspirant-leden hebben geen stemrecht, maar kunnen wel deelnemen aan de Algemene Ledenvergadering en lid worden van sommige commissies;
 • het erelidmaatschap: ereleden hebben zich voor de vereniging en/of voor de ontwikkeling van schematherapie bijzonder verdienstelijk gemaakt en zijn op voorstel van het bestuur, en door de ALV, benoemd tot erelid;
 • jaarlijkse bijdrage voor belangstellenden.

Contributie (voor leden van de vereniging) – btw vrijgesteld

 • € 84,00 voor leden;
 • € 42,00 voor aspirant-leden;
 • ereleden betalen geen contributie.

Jaarlijkse bijdrage

 • € 84,00 voor belangstellenden.