Uitstelmogelijkheid 7-jaarstermijn opleidingstraject

 

Als je als aspirant of junior niet binnen zeven jaar na de afronding van je basiscursus je aanvraag tot registratie hebt ingediend voor senior, kan je registratie komen te vervallen. Om dit te voorkomen, kun je eenmalig uitstel aanvragen voor de registratie van senior als je nog meer tijd nodig hebt om het opleidingstraject tot senior af te ronden. Wat je hiervoor moet doen, welke minimale eisen en kosten eraan verbonden zijn, lees je hieronder.

Als de geldigheid van het opleidingstraject vervalt, vervalt daarmee ook de geldigheid van alle werkervaring, supervisie en intervisie die na de basiscursus zijn gedaan en de registratie als aspirant of junior (tenzij uitstel is aangevraagd voordat de geldigheidsduur van het opleidingstraject vervalt).

Beperkte geldigheidsduur opleidingstraject

Met ingang van 1 mei 2016 is de duur van het opleidingstraject tot volledig gekwalificeerd senior beperkt tot zeven jaar. Dit betekent dat een aanvraag tot registratie als senior  moet  plaatsvinden binnen zeven jaar nadat de basiscursus of de eerste 25 uur van de gecombineerde basis- en vervolgcursus schematherapie is afgerond. 

Als afronding van de basiscursus heeft plaatsgevonden vóór 1 mei 2016, heb je als aspirant of junior tot 1 mei 2023 de tijd om het opleidingstraject af te ronden en een registratie voor senior aan te vragen.

Eenmalig uitstel aanvragen

Als je als aspirant of junior niet voldoet aan de eisen voor de registratie van senior binnen het opleidingstraject van zeven jaar, kan je eenmalig uitstel aanvragen bij de registratiecommissie, voordat de geldigheidsduur van het opleidingstraject vervalt. Vul hiervoor het formulier ‘Verzoek tot uitstel van registratie’ in. 

De registratiecommissie geeft aan of uitstel gehonoreerd kan worden, en aan welke (extra) registratie-eisen je dan nog moet voldoen. Als je uitstel gehonoreerd is, krijg je 1 jaar uitstel.

Als afronding van de basiscursus heeft plaatsgevonden vóór 1 mei 2016, heb je als aspirant of junior tot uiterlijk 30 april 2023 de tijd om uitstel aan te vragen.

Minimale eisen om uitstel aan te vragen

Om uitstel voor registratie tot senior aan te vragen, moet je in ieder geval aan de onderstaande eisen voldoen. Voldoe je hier niet aan, dan kun je geen uitstel aanvragen.

  1. Je hebt zowel een geaccrediteerde Basiscursus als een geaccrediteerde Vervolgcursus Schematherapie gevolgd.
  2. Je hebt minstens 20 supervisiesessies gevolgd bij een door de VSt erkende supervisor.
  3. Je hebt minstens 4 schematherapiebehandelingen gedaan.
  4. Je hebt minimaal in het laatste jaar van je opleidingstraject voldaan aan de gestelde intervisie-eisen (tenminste 8 sessies, tenminste 12 contacturen in het afgelopen jaar), óf als in het laatste jaar van het opleidingstraject niet voldaan is aan de gestelde intervisie-eis, moet je in de jaren daarvoor twee jaar intervisie hebben gevolgd.
  5. Je dient de aanvraag tot uitstel in vóór het verlopen van het opleidingstraject.

Alleen aanvragen tot uitstel die voldoen aan de hierboven genoemde voorwaarden en volledig zijn ingevuld (inclusief benodigde documenten), worden in behandeling genomen. 

Aanvullende eis na goedkeuring uitstel opleidingstermijn

Na goedkeuring van je uitstelaanvraag dien je aan één van de twee hieronder genoemde extra eisen te voldoen:
- Je volgt 10 extra supervisiesessies, waarin minimaal twee filmpjes getoond worden
- Je volgt een extra activiteit van 12 uur met betrekking tot deskundigheidsbevordering (bijvoorbeeld een geaccrediteerde workshop of congres).

Kosten

De kosten voor een aanvraag tot uitstel bedragen € 125,00 (excl. btw). De kosten moeten voldaan zijn, voordat de aanvraag in behandeling wordt genomen.