Opleiding tot schematherapeut

De opleiding tot schematherapeut staat alleen open voor degenen die het diploma van een academische masteropleiding in hun bezit hebben en één van de volgende kwalificaties:

  • BIG-geregistreerde psychotherapeuten, gz-psychologen, (postmaster) orthopedagogen-generalist, klinisch psychologen en psychiaters óf;
  • leden van specialistische psychotherapieverenigingen óf;
  • Kinder- en Jeugdpsychologen NIP/SKJ óf;
  • degenen die in opleiding zijn tot een van de hierboven genoemde kwalificaties.

In het register voor schematherapeuten zijn er vier registratieniveaus:

  • aspirant (in opleiding);
  • junior (in opleiding);
  • senior (volwaardig gekwalificeerd therapeut);
  • supervisor (voortgezet opleidingstraject).

Vanaf het moment dat je de basiscursus schematherapie hebt afgerond, kun je je al inschrijven als aspirant. Over het volledige opleidingstraject tot volwaardig gekwalificeerd senior schematherapeut mag je zeven jaar doen, gerekend vanaf de einddatum van de basiscursus schematherapie.

Wil je je registeren als schematherapeut? Lees dan eerst onze zes tips voor een snelle registratie en welke documenten je nodig hebt voor je met je registratieaanvraag begint. 

Onderstaande twee schema’s geven een beeld van het opleidingstraject en de eisen voor registratie als aspirant, junior, senior en supervisor. Meer gedetailleerde informatie over opleidings- en registratie-eisen kunt u vinden in het Registratiereglement schematherapeuten.

Schema I. Overzicht opleidings- en registratietraject

ST-reg-traject

Schema II. Samenvatting registratie-eisen

ST-reg-eisen