Opleiding tot schematherapeut

De opleiding tot schematherapeut staat alleen open voor:

  • BIG-geregistreerde psychotherapeuten, gz-psychologen, (postmaster) orthopedagogen-generalist, klinisch psychologen en psychiaters;
  • leden van specialistische psychotherapieverenigingen;
  • Kinder- en Jeugdpsychologen NIP/SKJ;
  • personen die in opleiding zijn tot een van de hierboven genoemde kwalificaties.

Wil je je registeren als schematherapeut? Lees dan eerst onze zes tips voor een snelle registratie en welke documenten je nodig hebt voor je met je registratieaanvraag begint. 

Onderstaande twee schema’s geven een beeld van het opleidingstraject en de eisen voor registratie als aspirant, junior, senior en supervisor. Meer gedetailleerde informatie over opleidings- en registratie-eisen kunt u vinden in het Registratiereglement schematherapeuten.

Schema I. Overzicht opleidings- en registratietraject

ST-reg-traject

Schema II. Samenvatting registratie-eisen

ST-reg-eisen