Accreditatie

De VSt gebruikt PE-online voor het aanvragen van accreditatie voor cursussen en bij- en nascholingsactiviteiten. Voor de behandeling van accreditatie-aanvragen wordt een vergoeding gevraagd. De vergoeding bedraagt:

  • € 260,- (excl. btw) voor cursussen tot en met 30 uur
  • € 415,- (excl. btw) voor cursussen langer dan 30 uur 

Deze vergoeding is verschuldigd bij aanvraag, dus niet pas als de aanvraag is goedgekeurd. Aanvragen worden in behandeling genomen als de betaling is ontvangen.

Accreditatie voor 1 of 3 jaar

Een goedgekeurde accreditatie geldt in principe voor 3 jaar vanaf de start van de eerste uitvoeringsdatum. Als de driejaarsperiode is verlopen, dan dient er opnieuw accreditatie te worden aangevraagd.

Wanneer er accreditatie wordt aangevraagd voor een nieuwe cursus of een bestaande cursus die gegeven wordt door een nieuwe docent, dan wordt deze accreditatie in eerste instantie verleend voor 1 jaar. Na de eerste uitvoering van de cursus, beoordeelt de accreditatiecommissie op basis van de evaluatiegegevens of de accreditatie met twee jaar verlengd kan worden.

Over een aanvraag tot accreditatie beslist de accrediatiecommissie binnen acht weken. Indien deze termijn niet wordt gehaald, wordt de aanvrager hiervan in kennis gesteld, met vermelding van de reden hiervoor en van de termijn waarop de accreditatiecommissie verwacht een beslissing te kunnen nemen.

PE-online

Heeft u al een account bij PE-online? Dan kunt u met uw eigen account inloggen en autorisatie aanvragen voor de VSt (onder Psychologen/Gedragstherapeuten/ Pedagogen/Systeemtherapeuten) en de accreditatieaanvraag invoeren.
Heeft u nog geen account bij PE-online? Dan kunt u een autorisatie aanvragen. Zodra deze is toegekend, kunt u uw aanvraag indienen.