Kosten

Registratie aanvragen

Voor het in behandeling nemen van een registratie-aanvraag, vragen wij eenmalig een vergoeding (voor de beoordeling door de registratiecommissie). De vergoeding voor de aanvraag is afhankelijk van de registratie die wordt aangevraagd:

  • € 30,00 (excl. btw) voor registratie als aspirant 
  • € 60,00 (excl. btw) voor registratie als junior 
  • € 90,00 (excl. btw) voor registratie als senior of supervisor

Over een aanvraag tot registratie beslist de registratiecommissie binnen acht weken. Indien deze termijn niet wordt gehaald, wordt de aanvrager hiervan in kennis gesteld, met vermelding van de reden hiervoor en van de termijn waarop de registratiecommissie verwacht een beslissing te kunnen nemen.
LET OP: conform reglement vermelden we hierbij dat het beoordelen van aanvragen i.v.m. capaciteitsproblemen maximaal 12 weken kan duren.

Als je je aanmeldt voor registratie, word je tevens lid van de Vereniging voor Schematherapie. Wanneer je dit niet wenst, kun je dat in het aanmeldscherm aangeven.

Leden betalen een jaarlijkse contributie. Zij profiteren van de btw-vrijstelling voor verenigingen en betalen daardoor minder. Ook krijgen leden van de vereniging korting op bijvoorbeeld het Schematherapiecongres en workshops van de VSt. Als je alleen staat ingeschreven in het register, betaal je een jaarlijkse registratiebijdrage. De verschillende tarieven vind je hieronder. 

Contributie

Leden betalen een jaarlijkse contributie. Zij profiteren van de btw-vrijstelling voor verenigingen en betalen daardoor minder. Ook krijgen leden van de vereniging korting op bijvoorbeeld workshops en het schematherapiecongres. De verschillende tarieven vind je hieronder in het overzicht. Als je alleen staat ingeschreven in het register, betaal je een jaarlijkse registratiebijdrage. 

Contributie (leden vereniging) – btw vrijgesteld

  • € 84,00 voor leden 
  • € 42,00 voor aspirant-leden 

Registerbijdrage (niet-leden) - inclusief 21% btw

  • € 101,64 voor junior, senior en supervisor geregistreerden
  • € 50,82 voor aspirant-geregisteerden

Jaarlijkse bijdrage 

  • € 84,00 voor belangstellenden