Opleiding tot schematherapeutisch werkende

De opleiding en registratie als schematherapeutisch werkende staat alleen open voor vaktherapeuten die zijn ingeschreven in het register Vaktherapie.

In het register voor schematherapeutisch werkenden zijn er vier registratieniveaus:

  • aspirant (in opleiding);
  • junior (in opleiding);
  • senior (volwaardig gekwalificeerd therapeut);
  • supervisor (voortgezet opleidingstraject).

Vanaf het moment dat je ten minste 6 uur scholing hebt gedaan op het gebied van schematherapie, kun je je inschrijven als aspirant. Over het opleidingstraject tot volwaardig gekwalificeerd senior schematherapeutisch werkende mag je zeven jaar doen, gerekend vanaf de einddatum van de basiscursus schematherapie.

Onderstaande twee schema’s geven een beeld van:

  • het opleidingstraject tot schematherapeutisch werkende;
  • de eisen voor registratie als aspirant, junior, senior en supervisor.

Meer gedetailleerde informatie over opleidings- en registratie-eisen vind je in het Registratiereglement schematherapeutisch werkende.

Schema I. Overzicht opleidings- en registratietraject

STW-reg-traject

Schema II. Samenvatting registratie-eisen

STW-reg-eisen