Opleiding tot schematherapeutisch werkende

De opleiding en registratie als schematherapeutisch werkende staat alleen open voor vaktherapeuten die zijn ingeschreven in het register Vaktherapie.

Onderstaande twee schema’s geven een beeld van:

  • het opleidingstraject tot schematherapeutisch werkende
  • de eisen voor registratie als aspirant, junior, senior en supervisor

Voor meer gedetailleerde informatie over opleidings- en registratie-eisen zie het Registratiereglement schematherapeutisch werkende.

Schema I. Overzicht opleidings- en registratietraject

STW-reg-traject

Schema II. Samenvatting registratie-eisen

STW-reg-eisen