Organisatie

Hoe is de Vereniging voor Schematherapie georganiseerd?

Het hoogste orgaan van de vereniging is de Algemene Vergadering. Deze komt twee maal per jaar bijeen.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid van de vereniging. De leden van het bestuur worden benoemd door de algemene vergadering. Daarnaast kent de vereniging een aantal commissies. Klik hier voor meer informatie over deze commissies en de actuele samenstelling van het bestuur en de commissies.

Bestuur en commissies worden ondersteund door een coördinator, Cécile Salden. De administratieve ondersteuning van de vereniging geschiedt door A Solution.

organogram VSt 2021

 

Zie voor meer informatie: