Statuten en reglementen

Voor een vereniging vormen de statuten het belangrijkste reglement. De statuten zijn als het ware de 'grondwet van de vereniging'. Daarnaast is er nog een huishoudelijk reglement dat een uitwerking vormt van de statuten.

Verder heeft de Vereniging voor Schematherapie reglementen voor de (her)registratie van schematherapeuten en schematherapeutisch werkenden en een accreditatiereglement voor cursussen en nascholingen.

Naast de genoemde reglementen stelt de Algemene Ledenvergadering op voordracht van het bestuur een meerjarenbeleidsplan vast.

Klik hieronder op het betreffende document om het te downloaden.