Welke documenten of bewijsstukken heb je nodig, voordat je begint met het invullen van je registratie-aanvraag?

Hieronder vind je een overzicht per registratieniveau van de documenten of bewijsstukken die je nodig hebt om je registratie-aanvraag zo snel mogelijk te laten verlopen. Je kunt de benodigde documenten ook downloaden van onze website via de linkjes in het onderstaande overzicht. 

De volledige en meer gedetailleerde registratie-eisen vind je in de registratiereglementen op www.schematherapie.nl. 

     Aspirant

 • Diploma academische masteropleiding
 • Bewijs beroepskwalificatie (zie reglement artikel 2.2)
 • Bewijs afronding Basiscursus Schematherapie
  van minimaal 25 uur

     Junior

    Senior

 • Diploma academische masteropleiding
 • Bewijs beroepskwalificatie (zie reglement artikel 2.2)
 • Bewijs afronding Basiscursus Schematherapie van minimaal 25 uur
 • Bewijs Vervolgcursus Schematherapie van minimaal 25 uur
  • of bewijs gecombineerde Basis- en Vervolgcursus Schematherapie (50 uur)
 • Tenminste 40 supervisiesessies
 • Bewijs van deelname intervisiegroep
 • Bewijs minimaal 3 jaar werkervaring
 • Bewijs 8 uitgevoerde ST-behandelingen

    Supervisor

 • Tenminste 2 jaar ingeschreven als senior
 • Bewijs deelname intervisiegroep
 • Bewijs werkervaring ten minste 12 uur per week
 • Bewijs kwalificatie erkend supervisor specialistische psychotherapievereniging
 • Bewijs afronding Supervisorencursus Schematherapie
 • Bewijs 10 uitgevoerde ST-behandelingen