Vergoeding

Schematherapie maakt onderdeel uit van het reguliere behandelprogramma van ggz-instellingen en vrijgevestigde psychotherapeuten of psychologen. Of de behandeling vergoed wordt, is afhankelijk van uw zorgverzekering. In elk geval moet u beschikken over een verwijzing van uw huisarts naar de Basis GGZ of de Gespecialiseerde GGZ. Daarnaast is vergoeding vaak afhankelijk van de diagnose die gesteld wordt.

In de regel zal uw behandelaar u kunnen vertellen of uw behandeling voor vergoeding in aanmerking komt. Raadpleeg bij twijfel uw zorgverzekeringspolis of overleg met uw zorgverzekeraar.