Overzicht SIGs

Op deze pagina vind je meer informatie over de lopende SIGs. 

 

SIG jeugd

In dit geval hebben kartrekkers van schematherapie vanuit vier organisaties (Pactum, Via Almata, Jeugdhulp Friesland en Triade Vitree) hun krachten gebundeld om een SIG Jeugd op te richten. Daarmee is de SIG Jeugd de eerste SIG die door VSt-leden zelf is opgestart! Vanuit expertise binnen zowel de residentiële setting als de ambulante setting wil de SIG Jeugd anderen binnen het jeugdlandschap inspireren om hun kennis over schematherapie bij jongeren te delen.

De SIG Jeugd van de VSt stelt zich ten doel om kennis op basis van onderzoek en ervaring uit te wisselen over schematherapie en schematherapeutisch werken bij jongeren in de leeftijd van 6 tot 23 jaar. Daarnaast wil zij generiek (evidence based) materiaal ontwikkelen voor jeugd, jeugdhulpverleners, systeem, training en ontwikkeling op basis van het materiaal wat er al is ontwikkeld in de afgelopen jaren. Ook wil de SIG Jeugd een bijdrage leveren aan het verbeteren van de doorstroom en verwijzingen naar schematherapie voor jongeren in Nederland.

Op dit moment bestaat de SIG Jeugd uit 8 leden en bevindt zich nog in de opstartende fase. Activiteiten in deze fase zullen onder andere bestaan uit fysieke en online bijeenkomsten, werkbezoeken en andere activiteiten die bijdragen aan het beoogde doel. Er wordt kennisgenomen van elkaars werkwijze door het geven van presentaties en het delen van informatie. Ook zal samenwerking worden gezocht met de International Society of Schema Therapy Child & Adolescent (ISST-CA).

Het komende jaar zal de SIG Jeugd meer van zich laten horen! Houd daarvoor de nieuwsbrief in de gaten. Geïnteresseerd en wil je meer weten? Neem dan contact op met Sander Konings (sander.konings@viajeugd.nl) of Alinda Pronk (alindapronk@gmail.com).  

 

20200817_085456 (2)

 

 

SIG online werken

De Special Interest Group (SIG) over Online Schematherapie van de VSt, bestaat uit de volgende leden; Judith Bos, Kaspar Nikkels, Odette Brand en Bram van der Boom. De SIG heeft een onderzoek onder leden van de VSt verricht,  om in kaart te brengen wat de ervaringen zijn met online schematherapie.  De resultaten van dit onderzoek zullen binnenkort worden gepubliceerd. Mede op basis van dit onderzoek zal er een ' whitepaper online schematherapie'  worden opgesteld, welke beschikbaar zal komen op de VSt website. Wanneer er in de vereniging vragen zijn over online behandelen dan kunnen deze worden gestuurd naar de SIG via Bram van der Boom (bram@vanderboomonline.com)

SIG kortdurende schematherapie

Er is een tendens om behandelingen steeds korter te laten duren, zowel in de (voorheen) Basis GGZ als de specialistische GGZ. Enerzijds wordt dit ingegeven door zorgverzekeraars, maatschappelijke kosten en wachtlijsten, anderzijds door positieve ervaringen en toepassing bij andere doelgroepen. Ook schematherapie wordt als kortdurende behandeling aangeboden, zowel geprotocolleerd, in groepsverband als individueel en gepersonaliseerd. De scheidslijn tussen kortdurende schematherapie en het toepassen van enkele schematherapeutische interventies is hierbij evenwel niet altijd duidelijk.

De SIG kortdurende schematherapie is dan ook in het leven geroepen om discussie te voeren, informatie en ervaringen uit te wisselen, op de hoogte te blijven van wetenschappelijk onderzoek en ook om zelf onderzoek te kunnen doen naar de toepassing en effectiviteit van kortdurende schematherapie. De SIG komt 4 keer per jaar bijeen.

De SIG richt zich op behandelingen van minder dan 20 sessies, verspreid over een half jaar tot een jaar. Het doel is om kortdurende schematherapie te definiëren en onderscheiden, de doelgroep voor wie dit geschikt is te bepalen en de uitvoering van de kortdurende schematherapeutische behandeling verder uit te werken en te verbeteren. Om de randvoorwaarden en werkzame factoren van kortdurende schematherapie te bepalen zal gedegen onderzoek nodig zijn. De SIG kan hier een bijdrage aan leveren. Aangezien vaak kleinere praktijken zich bezighouden met kortdurende schematherapie, kan de SIG samenwerking tussen deze praktijken bevorderen en deze betrekken bij wetenschappelijk onderzoek. Onderzoek en uitwisseling kan leiden tot verbetering van de kwaliteit van kortdurende schematherapie en richtlijnen wat betreft doelgroep, randvoorwaarden en behandelopzet.

Geïnteresseerd om mee te doen met de SIG kortdurende schematherapie? Neem contact op met fiekebosma@gmail.com