SIG beleid

Erkenning als SIG

Om voor erkenning in aanmerking te komen, moet een SIG aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Een SIG staat open voor VSt-leden die met de betreffende doelgroep werken;
 • Een SIG bestaat uit minimaal vijf leden, waarvan drie senioren of supervisoren;
 • Het onderwerp van een SIG moet niet controversieel zijn (bij twijfel oordeelt de commissie Kwaliteit & Wetenschap);
 • Binnen de SIG wordt een contactpersoon aangewezen (minimaal senior schematherapeut) die de SIG-coördinator informeert over de inhoud van de activiteiten. Ook stelt de contactpersoon informatie op over de output van de SIG voor de webpagina van de VSt (in samenwerking met de commissie Voorlichting & Communicatie) en schrijft hij/zij een verslag over de activiteiten van de SIG voor het jaarverslag en het jaarplan van de VSt.
 • De aanwezigheid van de leden tijdens SIG-bijeenkomsten wordt genoteerd op een presentielijst en ondertekend door alle SIG-leden.
 • Een bijeenkomst van een SIG duurt minimaal 2 uur.

Facilitering door de VSt

 • De VSt vergoedt de reiskosten van de SIG-contactpersoon;
 • de VSt betaalt zaalhuur voor maximaal vier bijeenkomsten per jaar;
 • De VSt biedt de mogelijkheid aan SIGs om oproepen te plaatsen via de VSt-LinkedIngroep of via de nieuwsbrief;
 • De VSt (commissie Kwaliteit en & Wetenschap) kan op verzoek assisteren bij het opzetten van onderzoek of het doen van subsidieaanvragen;
 • De VSt biedt ruimte aan de SIG om zich te presenteren via de VSt website en in het jaarverslag/jaarplan van de VSt;
 • SIG-bijeenkomsten gelden als goedgekeurde deskundigheidsbevordering voor de herregistratie:
  • Een SIG-bijeenkomst van 2 uur geeft recht op 1 punt;
  • Een SIG-lid moet binnen diens herregistratieperiode aan minimaal vier bijeenkomsten van de SIG hebben deelgenomen;
  • Het maximaal aantal te behalen punten met SIG-deelname voor herregistratie is 10 (van de in totaal 30 te behalen punten).