6 Tips voor snelle registratie

Hieronder vind je zes belangrijke tips om je registratie in het kwaliteitsregister van de Vereniging voor Schematherapie (VSt) zo snel mogelijk te laten verlopen:

 1. Uploads moeten goed leesbaar zijn:
  De bestanden die je uploadt tijdens je registratie (kwalificaties/certificaten) moeten goed leesbaar zijn voor degenen die ze moeten beoordelen.

 2. Op het bewijs van de basis- of vervolgcursus moet worden vermeld: naam, geboortedatum en accreditatienummer:
  Op het bewijs van de basis- of vervolgcursus schematherapie moeten je naam en geboortedatum zichtbaar zijn en het VSt-accreditatienummer. LET OP: scan zowel de voor- als de achterkant van het certificaat als daar de gevraagde informatie staat!

 3. Gebruik de juiste supervisieverklaring en vul deze volledig in:

  • download de juiste supervisieverklaring van de website (www.schematherapie.nl);
  • vul alle gegevens en velden in om aan te tonen dat je aan de supervisie-eis voldoet;
  • onderteken de verklaring zelf EN laat ook de VSt-erkende supervisor ondertekenen;
  • voor de registratie van een senior geldt dat je bewijs van alle 40 supervisiesessies moet uploaden. LET OP: Dus niet alleen de 20 extra supervisiesessies! Ook de 20 supervisiesessies die je hebt gevolgd sinds je registratie als junior.

 4. Vul de intervisiepresentielijst volledig en correct in:

  • download de juiste intervisiepresentielijst van de website (www.schematherapie.nl);
  • de presentielijst per bijeenkomst moet voorzien zijn van een PARAAF van de aanwezige deelnemers. Een zogeheten kruisjeslijst volstaat niet en wordt afgewezen;
  • houd er rekening mee dat je minimaal 8 bijeenkomsten volgt met minimaal 12 contacturen per jaar;
  • om aan te tonen dat je deelneemt aan een actuele intervisiegroep, geldt dat de laatste bijeenkomst maximaal 3 maanden voor de indieningsdatum heeft plaatsgevonden.

 5. Let op bij werkervaring! Werkervaring begint te tellen:

  • na het afronden van een basiscursus OF de eerste 25 uur van een basis- en vervolgcursus EN
  • de start van supervisie en/of intervisie (artikel 6.1 reglement)

 6. Let bij het opgegeven van de behandeltrajecten op het minimaal aantal sessies en het aantal behandelingen. Zie hiervoor de overzichten hieronder.

  • Sessies:
   Behandeltrajecten dienen uit minimaal 20 sessies te bestaan. De behandelsessies kunnen enkel meetellen vanaf de start van de werkervaring. Dat betekent dus dat je minimaal een 25 uurs basiscursus hebt afgerond EN gestart bent met supervisie en/of intervisie.

Minimaal 20 sessies
per behandeling
Aspirant Junior Senior* Supervisor*
Totaal aantal sessies - 100 (+100 =) 200 (+50 =) 250

* Bij senior en supervisor wordt de aanvullende eis vermeld ten opzichte van de eerdere registratie. Bijvoorbeeld: + 100 = 200 betekent 100 + 100 = 200 sessies in totaal.

 • Behandeltrajecten:
  Voor een junior aanvraag geef je (minimaal) 4 behandelingen op, voor een senior aanvraag 8 behandelingen en voor een supervisor aanvraag 10. Voor de senior en supervisor aanvraag geldt dat een opgave van respectievelijk 4 of 2 behandelingen niet voldoende is. Je moet dus alle benodigde behandelingen opgeven in PE-online. Zie hiervoor ook de onderstaande tabel.

  Aspirant Junior Senior* Supervisor*
Aantal ST behandelingen - 4 (+4 =) 8 (+2 =) 10

* Bij senior en supervisor wordt de aanvullende eis vermeld ten opzichte van de eerdere registratie. Bijv: + 2 = 10 betekent 4+4+2= 10 ST-behandelingen in totaal. Je moet alle benodigde behandelingen uploaden in PE-online.

Lees ook "Een overzicht van alle documenten of bewijsstukken" die je nodig hebt voordat je begint met het invullen van je registratie-aanvraag.