50-uurs cursus Marjon Nadort in Baarn januari 2023-juni 2023

FOREVER YOUNG!!!! In Baarn op mooie locatie. 

Start  6 januari 2023 t/m 2 juni 2023
(reservedatum 6 juni 2023, deze ook vrijhouden in je agenda)

50-uurs cursus Schema Therapie, basis en vervolg.
 (voor Vereniging schematherapie 50 uurs basis en vervolgcursus, voor VGCt 50-uurs vervolgcursus specieel)

 • Docent: Marjon Nadort, supervisor VGCt en supervisor schematherapie, gepromoveerd op onderzoek naar implementatie schematherapie voor BPS
 • Omvang: 50 uren: 8 vrijdagen  van 9.30 uur- 17.15 uur, dag 8 van 9.00 tot 17.15 uur ivm eindtoets.
 • Aantal deelnemers: maximaal 14
 • Doelgroep: Hulpverleners, die werken met cliënten met persoonlijkheidsstoornissen en of hardnekkige angst- en of stemmingsstoornissen, zie verder voor richtlijnen Register Schematherapie wie daarvoor in aanmerking komen.
 • Docent: Marjon Nadort, Psychotherapeut en supervisor/opleider gedragstherapie en Schematherapie.
 • Locatie: Villa Mollerus, Mollerusstraat 1, 3743 BW Baarn. Uitstekend bereikbaar met openbaar vervoer (10 minuten vanaf treinstation Baarn) en met de auto: parkeren in de buurt mogelijk.
 • Data: 6 januari 2023 t/m 2 juni 2023 (reservedatum 16 juni 2023)
 • Data: 06.01.2023, 27.01; 17.02; 10.03; 31.03; 21.04; 12.05; 02.06.2023; (16.06.2023 als reserveoptie vrijhouden)
 • Kosten € 1900, inclusief reader en exclusief lunch. Allerlei broodjeszaken/lunchmogelijkheden om de hoek.    

Accreditatie:                          

 • Ned. Vereniging van Psychiatrie: accreditatie voor 40 punten aangevraagd, in verleden altijd geaccrediteerd voor 40 punten
 • Register Schematherapie accreditatie aangevraagd, in verleden altijd geaccrediteerd voor 50 punten
 • VGCt  accreditatie aangevraagd voor  50 punten, in verleden altijd gehonoreerd voor 50 punten
 • KP/FGZP, accreditatie aangevraagd, in verleden altijd geaccrediteerd voor 42 punten

Informatie en inschrijving: M. Nadort, Telefonisch bereikbaar via 0164-785644 (praktijknummer) en via e-mail: marjon.nadort@wxs.nl 

Klik hier voor het inschrijfformulier. 

 

 

Cursusinformatie betreffende 50-uurs vervolgcursus Schema Therapie

Algemene informatie

Een belangrijke nieuwe ontwikkeling in de psychotherapie is het toepassen van Cognitieve Therapie (A.Beck) en Schemagerichte Therapie (J. Young) bij behandeling van persoonlijkheidskenmerken of –stoornissen.

Het uitgangspunt bij SchemaTherapie (ST) is dat bepaalde (vroege) leerervaringen in samenhang met speciek temperament  hebben geleid tot  het ontstaan van disfunctionele schema’s (valkuilen) en modi, die belangrijk zijn bij het ontwikkelen van  persoonlijkheidsstoornissen en hardnekkige stemmings- en angststoornissen. Opsporen, beïnvloeding en verandering van deze schema’s en modi is het doel van de behandeling.

De cursus geeft eerst een korte inleiding in de schema therapie en gaat vervolgens specifieker in op het ‘modus-model’. De training richt zich op het leren behandelen van patiënten met persoonlijkheidsstoornissen of klachten van hardnekkige angst- en stemmingsstoornissen waarvoor As I behandeling onvoldoende heeft geholpen.

De achtdaagse training omvat o.a. de volgende onderdelen: assessment (opsporen schema’s, schema-modes en –processen, afnemen van schemavragenlijsten, maken van een  casusconceptualisatie, neerwaartse pijltechniek en imaginatie bij casusconceptualisatie), inleiding en uitwerking van het modusmodel,  specifieke uitwerking van de verschillende modes met de daarbij behorende technieken,  specifieke cognitieve technieken, experiëntiele technieken (psychodrama, imaginatie), interpersoonlijke technieken (reparenting, empathische confrontatie, grenzen stellen) en het aanleren van nieuw functioneel gedrag door middel van gedragstechnieken. Er zal zeer veel nadruk gelegd worden op praktisch oefenen.

Doelgroep: Ervaren hulpverleners, die werken met cliënten met persoonlijkheidsstoornissen en/of hardnekkig stemmings- en angststoornissen. Een voorwaarde voor deelname is het hebben van kennis en vaardigheden van Cognitieve Therapie bij As I problematiek.

De laatste dag zal bestaan uit een praktijktoets (10 minuten videofragment van een patiënt waarbij een schematherapie techniek wordt gedemonstreerd en waarbij wordt toegepast wat men in de cursus heeft geleerd. Men dient hiervoor voldoende te behalen. Tijdens de cursus dient een schriftelijke opdracht te worden gemaakt die bestaat uit 3 formats, deze worden aangeleverd door docent  nl. casusconceptualisatieformulier, casusconceptualisatiefiguur en modusmodel.

Literatuur

Literatuur uit aan te schaffen handboeken:

 • M. van Vreeswijk, J. Broersen & M. Nadort (red).
  Handboek schematherapie. Theorie, praktijk en onderzoek
  Bohn Stafleu van Loghum, Houten
 • Young, J.E., Klosko, J.S. & M. E. Weishaar
  Schemagerichte therapie: Handboek voor therapeuten
  Bohn Stafleu van Loghum, Houten
 • Genderen, van H. & Arntz, A. nieuwste druk
  Schematherapie bij borderline persoonlijkheidsstoornis
  Uitgeverij Nieuwezijds, Amsterdam
  ISBN 9789057123085
 • Genderen, van H., Jacob, G. & L. Seebauer (2012).
  Patronen doorbreken.
  Uitgeverij Nieuwezijds, Amsterdam
  ISBN 978 90 5712 355 9

Verder zal er gebruik gemaakt worden van verplichte literatuur, die opgenomen is in de cursusmap of digitaal wordt aangeleverd in PDF.

Datum en tijdstip:
2023-01-06T09:30:00 2023-06-02T17:15:00
Locatie:
Villa Mollerus
Adres:
Mollerusstraat 1
3743 BW Baarn
Nederland
Aanmeldperiode: