Vacature Accreditatiecommissie

De accreditatiecommissie zoekt nieuwe leden!

Geaccrediteerde cursussen moeten voldoen aan de kwaliteitseisen die onze vereniging hieraan stelt. De accreditatiecommissie beoordeelt de accreditatie-aanvragen voor onderwijs op het gebied van schematherapie. Zie jij er een uitdaging in om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en je inhoudelijk kennis hierover scherp te houden? Dan is deze vacature iets voor jou!

Taken accreditatiecommissie

De belangrijkste taak van de accreditatiecommissie is de beoordeling van aanvragen voor accreditatie van cursussen. De accreditatiecommissie buigt zich met name over de inhoud van de cursussen en bekijkt of deze aan de voorwaarden van het accreditatiereglement voldoen. Daarnaast adviseert de commissie het bestuur over het accreditatiebeleid en beanwoordt zij vragen van cursusaanbieders met betrekking tot accreditatie. Deze laatste taak wordt in de praktijk vooral uitgevoerd door het ondersteunende bureau van de VSt in samenspraak met de voorzitter van de accreditatie commissie.

Werkzaamheden, tijdsbesteding en vergoeding

Per jaar zijn er zo’n 40 accreditatie-aanvragen ten behoeve van basis- en verdiepingscursussen. Vanaf dit jaar komen daar ook de bij- en nascholingsactiviteiten nog bij. Aanvragen worden beoordeeld door twee leden, waarna een eindbeoordeling plaatsvindt door een derde lid. Dit gebeurt digitaal. Administratieve voorbereiding en afhandeling van de accreditatieverzoeken gebeurt door PE-Online.

De commissie komt minimaal één keer per jaar live bijeen, gekoppeld aan een goed diner waarin inhoud en gezelligheid hand in hand gaan. Daarnaast is er minimaal vier keer per jaar online overleg en wordt er, zo nodig, overleg gevoerd per mail. Naar verwachting ben je als lid van de commissie ongeveer zo’n 2-4 uur per maand bezig met je commissiewerkzaamheden. De accreditatiecommissie bestaat nu uit vijf leden.

Van leden van de commissie wordt verwacht:

  • registratie op het niveau van supervisor;
  • kennis van het accreditatiereglement, of bereidheid zich dit eigen te maken;
  • beschikbaarheid voor deelname aan vergaderingen en beoordeling van accreditatieverzoeken.

Je ontvangt een onkostenvergoeding; een kleine vrijwilligersvergoeding; gratis deelname aan tweejaarlijks congres van de VSt en elk jaar een gezellig uitgebreid diner.

Interesse?

Lijkt het je leuk om je op deze manier in te zetten voor de vereniging? Meld je dan aan! Bij vragen en het kenbaar maken van je belangstelling, kan je contact opnemen met Chris Korevaar, voorzitter van de commissie. Doe dit door een mail te sturen naar info@schematherapie.nl. Naar dit adres kun je ook direct je sollicitatie mailen; graag met korte motivatie.