Vergoedingenregeling vrijwilligers

(versie 1 januari 2022)

Onkosten

 • Reiskosten: NS (2e klasse) of € 0,19 per gereisde km + parkeerkosten
 • Overige onkosten: Alle kosten die gemaakt zijn voor bestuurs- en commissieactiviteiten (administratie, porto, werklunch/diner, enz.)

Attenties

 • Congressen/workshops VSt: Per congres/workshop wordt door het bestuur vastgesteld welke commissies in aanmerking komen voor gratis deelname i.v.m. hun substantiële bijdrage voor de vereniging
 • Jaarlijks etentje: Max. € 65,00 per persoon (zo mogelijk in combinatie met een vergadering)
 • Dankbetoon: Eindejaarskaart met persoonlijk dankwoord en nader te bepalen geschenk of cadeubon

Afscheid

 • Attentie: Max € 50,00
 • Afscheidsetentje: Combineren met jaarlijks etentje

 

 

Vanaf 1 januari 2023:

Onkosten

 • Reiskosten: NS (2e klasse) of € 0,21 per gereisde km + parkeerkosten
 • Overige onkosten: Alle kosten die gemaakt zijn voor bestuurs- en commissieactiviteiten (administratie, porto, werklunch/diner, enz.)

Attenties

 • Congressen/workshops VSt: Per congres/workshop wordt door het bestuur vastgesteld welke commissies in aanmerking komen voor gratis deelname i.v.m. hun substantiële bijdrage voor de vereniging
 • Jaarlijks etentje: Max. € 70,00 per persoon (zo mogelijk in combinatie met een vergadering)
 • Dankbetoon: Eindejaarskaart met persoonlijk dankwoord en nader te bepalen geschenk of cadeubon

Afscheid

 • Attentie: Max € 60,00
 • Afscheidsetentje: Combineren met jaarlijks etentje