VSt zoekt bestuurslid met aandacht voor Registratie & Accreditatie

Wil jij je sterk maken als bestuurslid en Portefeuillehouder Registratie & Accreditatie van de Vereniging voor Schematherapie (VSt)? Meld je dan bij ons aan.

De vacature is ontstaan doordat het bestuur besloten heeft om het werkgebied van opleiding, registratie en accreditatie op te splitsen in twee portefeuilles. Er is reeds een portefeuillehouder met het aandachtsgebied algemene opleidingszaken en internationale afstemming.  

De VSt is op zoek naar iemand die deze uitdaging graag aangaat en wil meedenken over de koers die de VSt gaat varen. 

Wat ga je doen?

Het bestuur van de VSt draagt zorg voor het reilen en zeilen van de vereniging, die nu zo’n 1700 leden telt. Het bestuur maakt verenigingsbeleid voor de lange en korte termijn, zorgt voor de uitvoering van dit beleid, initieert activiteiten voor leden en organiseert ledenvergaderingen. In jouw rol als portefeuillehouder overleg je met de commissies Registratie en Accreditatie over de voortgang van hun werkzaamheden en je informeert het bestuur hierover.

De Registratiecommissie beoordeelt of een nieuw kandidaat-lid voldoet aan de vereisten die in het registratiereglement worden beschreven. De commissie staat de komende tijd voor twee mooie uitdagingen:

  • Meewerken aan de implementatie en uitvoering van de coulanceregeling voor aspiranten en junioren die meer dan 7 jaar over het opleidingstraject doen (indien deze coulanceregeling wordt goedgekeurd door de ALV in september 2022).
  • Meedenken over de uitvoering van de herregistratieregeling die vanaf 1 januari 2026 zal plaatsvinden.

De Accreditatiecommissie beoordeelt of een (na)scholing voldoet aan de vereisten die in het accreditatiereglement worden beschreven. De commissie bepaalt ook hoeveel accreditatiepunten op basis van de richtlijnen mogen worden toegekend, bijvoorbeeld voor nascholingsactiviteiten. Thema’s die spelen op het gebied van accreditatie zijn bijvoorbeeld: In hoeverre wordt online lesgeven toegestaan? Kunnen ook accreditatiepunten worden verleend aan activiteiten die niet direct aan schematherapie zijn gelieerd? Enzovoort.

Als portefeuillehouder van de VSt denk je mee over het beleid en heb jij een coördinerende rol bij de uitvoeringstaken van deze commissies. Bovendien denk je mee in hoe registratie- en accreditatie-eisen binnen de Koepel van Effectieve Psychologische Behandelingen (VSt, VGCt en VEN) beter op elkaar afgestemd kunnen worden

Meer informatie over de betreffende commissies vind je op de website van de VSt.

Tijdsbesteding

Het bestuur vergadert elke maand twee uur meestal online en een keer per kwartaal live. Aan het eind van de zomer hebben we als bestuur een brainstormsessie (een ‘hei-dag’) om wat uitgebreider stil te staan bij bepaalde onderwerpen. Als aanspreekpunt vanuit het bestuur voor de betreffende commissies, neem je als portefeuillehouder (desgewenst en zo nodig) deel aan de commissievergaderingen. De totale tijdsinvestering wordt geschat op 2 uur per week.

Wie ben jij?

Het bestuur is op zoek naar een bestuurslid dat goed kan coördineren en samenwerken en:

  • zich sterk wil maken voor registratie en accreditatie;
  • zich wil verdiepen in de registratie- en accreditatiereglementen van de VSt en het toekomstige beleid;
  • in staat is vrijwilligers te binden en te activeren;
  • lid is van de VSt op senior of supervisorniveau.

Wat bieden wij?

Je komt terecht in een gedreven en gezellig bestuursteam, waar je bestuurservaring kunt opdoen en meedenkt over het beleid van de vereniging. Daarnaast bouw je een netwerk op van enthousiaste schematherapeuten en schematherapeutisch werkenden met wie je gaat samenwerken. De vergoeding bestaat uit een onkostenvergoeding, gratis deelname aan het tweejaarlijks congres van de VSt en andere activiteiten van de VSt en elk jaar een vergaderdiner met het bestuur en met de commissies Registratie en Accreditatie. 

Interesse?

Heb je vragen, wil je een keer praten met een bestuurslid over de functie of wil je je interesse kenbaar maken? Neem dan contact op via info@schematherapie.nl en verwijs naar deze vacature.