Basis- en vervolgcursus schematherapie (Splinter)

Ben jij op zoek naar een inspirerende schematherapie basis-en vervolgopleiding waarbij jij leert om je cliënt te helpen om de oorsprong van zijn/haar gedragspatronen te begrijpen en veranderen? Waarbij jij samen met je cliënt onderzoekt wat de invloed is van hun jeugdervaringen op de patronen in hun dagelijks leven, je ze helpt om weer te leren voelen wat hun behoeften zijn en om hier op een gezonde manier voor op te komen? In deze schematherapie opleiding leer je hoe je hier samen met je cliënt aan kan werken; op een manier waarbij je cliënt niet alleen anders gaat denken, maar ook wezenlijk anders gaat voelen en ander gedrag gaat toepassen.

Splinter GGZ is specialist in het behandelen van mensen met PTSS/trauma en mensen waarbij de gevolgen van jeugdervaringen van “vroeger nu nog in de weg zitten”.

De docenten van deze opleiding hebben beiden jarenlang ervaring in het behandelen van mensen met trauma, persoonlijkheidsproblematiek en de veel voorkomende co-morbide klachten zoals angst-en stemmingsstoornissen, dissociatie en verslavingsproblematiek.

Wat zijn de leerdoelen van de opleiding?

Na afloop van de opleiding:

 • Heb je inzicht in de schematherapie: het model, de theorie over basisbehoeften, wat schema’s, coping strategieën en modi zijn, hoe deze ontstaan en zich verder ontwikkelen en bestendigen;
 • Kun je het diagnostisch proces binnen schematherapie vormgeven. De assessment fase (vragenlijsten en opsporen van schema’s en modi). Kan je een op schematherapie afgestemde casusconceptualisatie maken en bespreken, ken je de doelen van de behandeling en weet je deze te vertalen in een individueel behandelplan.
 • Ben je in staat een casusconceptualisatie vanuit het modusmodel te maken en te bespreken met de cliënt.
 • Ben je in staat de therapeutische houding en werkrelatie met een cliënt met persoonlijkheidsproblematiek te hanteren volgens de principes van ‘limited reparenting’ en ‘empatische confrontatie en ‘limit setting’;
 • Heb je geoefend met de verschillende behandeltechnieken, zoals cognitieve technieken, experiëntiële technieken en gedragstechnieken.
 • Heb je meer zicht op je eigen schema’s en coping strategieën en heb je een idee gevormd over wat het effect hiervan kan zijn in de samenwerking met een cliënt met chronische AS-I problematiek en/of persoonlijkheidsproblematiek;
 • Beschik je over gevorderde kennis en vaardigheden m.b.t. specifieke behandelingstechnieken passend binnen individuele schematherapie en heb je enige kennis en handvaten verworven m.b.t. de verschillende vormen van groepsschematherapie en de toepassing hiervan.
 • Weet je hoe je t.a.v. specifieke persoonlijkheidsstoornissen met name cliënten met borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS), narcistische PS en cluster C kan interveniëren middels experientiele technieken.
 • Heb je meer kennis en handvaten hoe je met destructief en ‘therapie ontwrichtend-gedrag’ tijdens een schematherapie behandeling kan omgaan zoals crisissen, dissociatie en middelenproblematiek en heb je meer zicht op de invloed hiervan op de therapeutische relatie en op jou als therapeut.

Wat wordt er van je verwacht?

Er wordt verwacht dat je de literatuur vooraf aan elke bijeenkomst bestudeerd, dat je hierover een eigen opinie vormt en dat je dit koppelt aan eigen casuïstiek indien mogelijk.

 • Elke bijeenkomst start met een theoretische inleiding door de docent waarbij discussie en reflectie wordt aangemoedigd.

 • Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan de experiëntiële interventies, er wordt veel praktisch geoefend in rollenspelen zowel plenair als in 2/3-tallen. Technieken worden gedemonstreerd via live-rollenspel door de docent of door een demonstratie op DVD.

 • Demonstratie van een techniek wordt gevolgd door zelf oefenen en een plenaire terugkoppeling. Zowel docent als cursisten brengen casuïstiek in.

 • De cursisten werken in de oefeningen tevens met eigen schema’s en modi, zodat de inzichten in de werking van eigen schema’s toenemen t.b.v. de therapeutische werkrelatie.

Klik hier voor meer informatie.

 

Datum en tijdstip:
2021-04-09T00:00:00 2021-07-02T00:00:00
Locatie:
Adres:

Den Haag
Aanmeldperiode: