Basiscursus schematherapie (Arnoldi Opleidingen)

Cursusduur 4 vrijdagen van 9.30 - 12.30 en van 13.30 - 16.45 uur
Cursusdata 19 maart, 9 april, 23 april en 28 mei 2021
Cursuslocatie Aristo Amsterdam (naast Station Sloterdijk)
Studiebelasting 50 uur inclusief voorbereiding en toets / contacturen: 25 uur
Deelnameprijs € 875 - inclusief cursusmateriaal en lunch. Exclusief aan te schaffen boeken.
Deze prijs is vrijgesteld van BTW in verband met CRKBO registratie.
Aantal deelnemers maximaal 14
Docent Josje Arnoldi

Inhoud van de cursus

 • assessment
 • het gebruik van schemavragenlijsten
 • casusconceptualisatie en het 'modus-model'
 • specifieke cognitieve technieken
 • experiëntiële technieken: imaginatie; stoelentechniek
 • de therapeutische relatie:
  • 'limited reparenting',
  • empathische confrontatie
  • grenzen stellen
  • stilstaan bij eigen schema's

Werkwijze

 • theoretische en praktijkgerichte uitleg over de methode
 • literatuurstudie
 • demonstraties door docenten en middels videofragmenten
 • praktische oefeningen en rollenspel
 • onderzoek naar eigen schema's en modi
 • huiswerkopdrachten ten aanzien van eigen (oefen)casus

Doelstelling

Na afloop van de cursus zijn de deelnemers bekend met het model van schematherapie. Zij kunnen een casusconceptualisatie maken en hebben geoefend met verschillende basistechnieken.
Cursisten zijn na afloop van de cursus in staat een schematherapie op te zetten en uit te voeren, met behulp van intervisie en supervisie.

Doelgroep en vooropleidingseisen

Deze cursus is bedoeld voor hulpverleners die werken met cliënten met persoonlijkheidsstoornissen en/of hardnekkige stemmings- en angststoornissen. Deelnemers aan deze cursussen moeten de volgende registraties hebben of in opleiding zijn tot een van de volgende registraties:

 • BIG-geregistreerde psychotherapeuten, gz-psychologen, orthopedagogen-generalist, klinisch psychologen en psychiaters;
 • leden van specialistische psychotherapieverenigingen*
 • vaktherapeuten (geregistreerd in het Register Vaktherapeutische Beroepen).

Daarnaast is een voorwaarde voor deelname het hebben van enige kennis en vaardigheden van cognitieve gedragstherapie.

*Specialistische psychotherapievereniging: de Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepstherapie (NVGP), de Nederlandse Psychoanalytische Vereniging (NPaV), de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie (NVPP), de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG), de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën (VGCt),of de Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie (VKJP) of de Vereniging Persoonsgerichte experiëntele Psychotherapie).

Aan te schaffen / in bezit te hebben literatuur

 • Arntz, A & G.Jacob. (2012) Schematherapie, een praktische handleiding. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds. ISBN 9789057123542.
 • Young, J.E., J.S.Klosko & M.E.Weishaar. (2005 of 2019). Schemagerichte therapie, handboek voor therapeuten. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
  1e druk uit 2005: ISBN 9789031343355.
  2e druk uit 2019 is ongewijzigd (en goedkoper): ISBN 9789036824408.

Overige literatuur wordt verstrekt.

Kwalificaties die behaald kunnen worden

Wanneer de cursus met goed resultaat wordt afgerond (actieve participatie tijdens de bijeenkomsten, eindtoets als voldoende beoordeeld en voldaan aan de aanwezigheidseis) zal na afloop van de cursus een certificaat worden verschaft "Basiscursus Schematherapie". Voor nadere informatie over de eindtoets, aanwezigheidseisen en herkansingsmogelijkheden wordt verwezen naar de algemene voorwaarden en naar het draaiboek van de cursus. Het draaiboek van de cursus zal uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de cursus worden verstuurd.

Accreditatie

De volgende accreditaties zijn toegekend:

 • Vereniging voor Schematherapie (25 punten)
 • VGCt vervolgcursus — tevens geldig als nascholing in het kader van herregistratie (25 punten)
 • FGzPt : herregistratie KP (31 punten)
 • NVvP: wordt aangevraagd op verzoek
Datum en tijdstip:
2021-03-19T00:00:00 2021-05-28T00:00:00
Locatie:
Aristo Amsterdam
Adres:


Aanmeldperiode: