Vervolgcursussen Schematherapie eerste half jaar 2024 King nascholing

De Vervolgcursus schematherapie richt zich op het behandelen van persoonlijkheidsstoornissen door de opsporing, beïnvloeding en verandering van disfunctionele schema's en modi. Volgens het uitgangspunt van SchemaTherapie (ST) worden psychopathologieën veroorzaakt door tekorten in basisbehoeften in de vroege jeugd. Dit leidt tot slecht aangepaste schema's, disfunctionele modi en inadequate coping strategieën die patiënten belemmeren in hun dagelijks leven.

 

Doelstelling

Na afloop van de cursus:

  • Beschikken deelnemers over gevorderde kennis en vaardigheden m.b.t. specifieke behandelingstechnieken passend binnen individuele en groepsschematherapie en t.a.v. specifieke persoonlijkheidsstoornissen.
  • Zijn deelnemers in staat een casusconceptualisatie vanuit modusmodel te maken
  • Zijn deelnemers in staat te werken vanuit het modusmodel
  • Zijn deelnemers in staat de schema therapeutische interventies toe te passen op individuele- en groeps schematherapieën
  • Zijn deelnemers in staat knelpunten op te lossen bij toepassen van interventies

Accreditatie

Alle vervolgcursussen zijn geaccrediteerd bij meerdere beroepsverenigingen, namelijk: FGzPt, Vereniging voor Schematherapie, EMDR en VGCt.

Startdata

Leiden

  1. 1 maart 2024
  2. 15 maart 2024
  3. 5 april 2024
  4. 26 april 2024

Docent: Natacha Schouten

Wil je meer weten?
Kijk dan op de website van King nascholing: https://www.kingnascholing.nl/cursussen/vervolgcursus-schematherapie-els-loeb

 

Datum en tijdstip:
2024-03-01T00:00:00 2024-04-26T00:00:00
Locatie:
Adres:


Aanmeldperiode: