Vervolgcursus Schematherapie: de uitdagende cliënt en gezonde volwassene van de therapeut 2024-CCD

Je bent in staat om een casusconceptualisatie te maken en op hoofdlijnen een behandeling uit te voeren. Ondanks je goede bagage merk je dat er cliënten zijn die je bezighouden vanwege het uitblijven van resultaat, je bijzonder raken of die maar niet uit je hoofd gaan. Wat nu?

De schematherapeut in opleiding zal moeten leren om te gaan met het feit dat de doorgaans grillige binnenwereld van de cliënt ook weerspiegeld wordt in de therapeutische relatie. Het bewerken van deze therapeutische relatie speelt een belangrijke rol in de schematherapeutische behandeling. Deze vervolgcursus onderscheidt zich van andere cursussen doordat er aanvullende aandacht is voor eigen modi, schema’s en thema’s die van invloed kunnen zijn op de rol als therapeut. Immers, als tijdens de therapie voldaan wordt aan de emotionele basisbehoeften van de therapeut zal dit in het voordeel zijn van (de behandeling van) de cliënt.  De onderdelen die betrekking hebben op dit specifiek accent binnen de cursus worden in het vet weergegeven.

Dit is een cursus voor degenen die al een basiscursus schematherapie hebben gevolgd en enige ervaring met schematherapie hebben opgedaan. De nadruk van deze cursus ligt op verdere verdieping van de modusmodellen voor cluster B en C persoonlijkheidsstoornissen. In deze cursus wordt dieper ingegaan op de toepassing van de cognitieve-, experiëntiële-, gedragsmatige- en interpersoonlijke technieken bij alle persoonlijkheidsstoornissen. Er zal gebruik gemaakt worden van casuïstiek die door de cursisten zelf ingebracht wordt. De docenten brengen ook de nodige casuïstiek in en maken de deelnemers deelgenoot van eigen moeilijke therapiemomenten om te komen tot groei en inzicht. Er wordt ook gewerkt met eigen therapie-ervaringen en eigen modi welke actief worden tijdens spannende therapiemomenten. De docenten zijn allen scientist-practitioners die voortdurend de link leggen met recente wetenschappelijke inzichten welke direct verwerkt worden in het lesmateriaal. In deze cursus ligt het accent op individuele behandelingen.

Accreditatie:

  • Vereniging voor schematherapie 25 punten vervolgcursus
  • VGCT 25 punten vervolgcursus
  • FGzPt 32 punten
  • NIP 37,5 punten
  • VEN 4,5 punten algemene scholing breed

Wordt aangevraagd bij NVvP, eerder toegekend voor 24 punten.

Data:

  • 07-02, 21-02, 06-03, 20-03
  • 15-05, 29-05, 12-06, 19-06
  • 11-09, 25-09, 09-10, 13-11
  • 13-11, 20-11, 04-12, 18-12

Kosten: €1.095

Meer informatie: https://curecare.nl/schematherapie-opleiding/ 

Datum en tijdstip:
2024-05-15T00:00:00 2024-12-18T00:00:00
Locatie:
CCD
Adres:

Arnhem
Aanmeldperiode: