Basiscursus groepsgerichte schematherapie voor adolescenten en jongvolwassenen - CCD

Schematherapie is een evidenced based therapie in oorsprong vooral toegepast bij volwassene met een persoonlijkheidsstoornis. Deze vorm van therapie richt zich op tekorten die zijn ondervonden aangaande de basisbehoeften en de patronen die de persoon in kwestie heeft ontwikkeld in het kijken naar zichzelf en de wereld om zich heen. Schematherapie richt zich op het veranderen van disfunctionele schema’s/ modi in meer flexibele en minder extreme schema’s/ modi, en op het ontwikkelen van adequate coping strategieën, zodat de cliënt een positiever beeld van zichzelf en anderen kan ontwikkelen en een meer genuanceerd beeld van de wereld krijgt.

Binnen schematherapie wordt gewerkt met cognitieve technieken, maar ook met experiëntiële technieken, zodat cliënten naast het zich bewust zijn van, ook gaan ervaren hoe de dingen bij hen werken om vandaar te gaan oefenen met ander gedrag.

Ook bij adolescenten en jongvolwassenen zien we soms dat de persoonsontwikkeling stagneert en dat zij veel problemen kunnen ondervinden in het dagelijks functioneren. Schema’s die zich al vanaf de vroege jeugd hebben ontwikkeld, kunnen leiden tot een stagnatie in de groei richting volwassenheid.

Schematherapie ontwikkeld voor volwassenen kan niet 1 op 1 toegepast worden op adolescenten/ jong volwassenen maar vraagt om een aanpassing in werkvormen en, daar waar jongeren nog thuis wonen, om samenwerking met het omringend systeem. Door te werken in een groep ervaren jongeren dat leeftijdsgenoten met dezelfde dilemma’s te maken kunnen hebben en ondervinden ze steun bij elkaar bij het oefenen met ander gedrag.

In deze basisopleiding komt aan bod:

  • de schema’s en schema-modi
  • het kunnen maken van een casusconceptualisatie
  • het hanteren van de therapeutische relatie bij adolescenten
  • het hanteren van groepsdynamische aspecten
  • samenwerking met het omringend systeem (en de schemabevestigende factoren daarbinnen), en
  • het oefenen met experiëntiële, cognitieve (groepsgerichte) technieken en interventies gericht op gedragsverandering.

Accreditatie wordt aangevraagd bij:

  • VGCT vervolgcursus- contacturen
  • FGzPT herregistratie voor klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen
  • NIP K&J/ NVO herregistratie, 17 behandeling, 9 diagnostiek, 16 extra literatuurstudie

Data: 26-6, 3-7, 28-8, 11-9 2024

Prijs: €1.125,-

Meer informatie: https://curecare.nl/schematherapie-opleiding/ 

Datum en tijdstip:
2024-06-26T00:00:00 2024-09-11T00:00:00
Locatie:
CCD
Adres:

Arnhem
Aanmeldperiode: