Basis- en vervolgcursussen Schematherapie eerste half jaar 2024 King nascholing

Het uitgangspunt bij de Basis- en vervolgcursus Schematherapie is dat bepaalde (vroege) leerervaringen in samenhang met specifiek temperament hebben geleid tot het ontstaan van disfunctionele schema’s (valkuilen) en modi, die belangrijk zijn bij het ontwikkelen van persoonlijkheidsstoornissen en hardnekkige stemmings- en angststoornissen. Opsporing, beïnvloeding en verandering van deze schema’s en modi is het doel van de behandeling. De cursus start met een korte inleiding in de schema therapie en gaat vervolgens specifieker in op het modusmodel. De cursus richt zich op het leren behandelen van patiënten met persoonlijkheidsstoornissen of klachten van hardnekkige angst- en stemmingsstoornissen waarvoor As I behandeling onvoldoende heeft geholpen.
 

Doelstelling

Na afloop van de cursus:

 • Zijn deelnemers in staat een goede inschatting te maken wie wel/niet in aanmerking komt voor schematherapie;
 • Zijn deelnemers in staat een op schematherapie afgestemde casusconceptualisatie te maken (ingevuld formulier en grafische weergave modimodel);
 • Beschikken deelnemers over kennis en vaardigheden m.b.t. specifieke behandelingstechnieken passend binnen schematherapie;
 • Zijn deelnemers in staat de therapeutische relatie te hanteren zoals deze in schematherapie bedoeld is;
 • Zijn deelnemers in staat de schematherapeutische interventies toe te passen in individuele en groepsschematherapieën

Accreditatie

Alle vervolgcursussen zijn geaccrediteerd bij meerdere beroepsverenigingen, namelijk: FGzPt, Vereniging voor Schematherapie, EMDR en VGCt.

Startdata

Amsterdam

 1. 7 mei 2024
 2. 4 mei 2024
 3. 28 mei 2024
 4. 11 juni 2024
 5. 10 september 2024
 6. 17 september 2024
 7. 8 oktober 2024
 8. 22 oktober 2024

Docent: Marjan Schreurs


Amsterdam

 1. 15 mei 2024
 2. 5 juni 2024
 3. 3 juli 2024
 4. 4 september 2024
 5. 2 oktober 2024
 6. 6 november 2024
 7. 27 november 2024
 8. 15 januari 2025

Docent: Marit Kool & Martine Daniels

Wil je meer weten?
Kijk dan op de website van King nascholing: https://www.kingnascholing.nl/cursussen/basis-en-vervolgcursus-schematherapie-700245b9-b95d-4294-9819-e7a95449a61c#main 

Datum en tijdstip:
2024-05-07T00:00:00 2025-01-15T00:00:00
Locatie:
Adres:


Aanmeldperiode: