Welkom op www.schematherapie.nl!

 

     RIAGG Maastricht

                 

Centrum voor Psychotherapie Venlo

 

 

Nieuws

Schematherapie: Bewezen effectiever dan andere behandelingen bij persoonlijkheidsstoornissen!

In een grote randomized control trial, die recent verschenen is in American Journal of Psychiatry (het officiële tijdschrift van de American Psychiatric Association) wordt aangetoond dat schematherapie significant effectiever is dan twee andere psychotherapeutische behandelingen. Dit geldt voor afhankelijke, obsessief-compulsieve, vermijdende, paranoïde, theatrale en persoonlijkheidsstoornissen. Schematherapie leidde tot een grotere mate van herstel, grotere afname van depressieve klachten en een grotere toename van algemeen en sociaal functioneren. Ook was de drop-out lager dan bij de concurrerende behandelingen. Deze resulaten suggereren daarnaast dat schematherapie kosten-effectief is: deze resultaten zijn behaald binnen 50 sessies en de behandeling kan snel geïmplementeerd worden in de bestaande zorgorganisaties. Deze studie verbreedt de indrukwekkende bevindingen van schematherapie bij mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis naar een breed tererein van tot nog toe nauwelijks onderzochte persoonlijkheidsstoornissen. De bevindingen suggereren dat schematherapie momenteel de meest effectieve manier is om de hoge maatschappelijke kosten en persoonlijke lasten van deze stoornissen te verminderen.

Voor meer informatie: klik hier.

Belangrijk onderzoek naar onder andere YSQ en SMI: Laten we schematherapie samen nog beter maken!

In een zeer goed beschermde webomgeving worden digitaal een aantal vragenlijsten afgenomen:

Voor schematherapie: Schemavragenlijst (YSQ3- short form), Schema Modi Inventory, Schema Coping Inventory en Young Parent Inventory.

Vragenlijsten voor klachten en persoonlijkheidsproblemen: Psycho Pathology Severity Index (PPSI; ontwikkeld door prof. Arntz en collega's), Assessment of Disorders of Personality-according to the DSM-IV (ADP-IV).

Het invullen van de vragenlijsten duurt ongeveer 1,5 uur. Mensen kunnen aangeven of ze volstrekt anoniem hun scores op de vragenlijsten beschikbaar willen stellen door aan het begin deze toestemmingsvraag met 'JA of NEE' te beantwoorden. Door voor 'JA" te kiezen werken ze mee aan de validatie van de belangrijkste instrumenten voor schematherapie. Diverse lijsten in het onderzoek zijn al goed gevalideerd, en sommige moeten in het Nederlandse taalgebied nog verder worden onderzocht. Meedoen, betekent meehelpen aan de bevordering van schematherapie! En dat is dus heel belangrijk.  

Aan het eind krijgen mensen een rapportage met daarin hun scores op de diverse schalen en een korte uitleg bij elke schaal. Deze rapportage kan worden uitgeprint of opgeslagen op de eigen computer. Voor het onderzoek is medisch ethische toestemming verleend. Ook als iemand besluit om zijn/haar gegevens niet beschikbaar te stellen voor het onderzoek, kan hij/zij gewoon de vragenlijsten invullen en krijgt men aan het eind een rapportage met de scores.

Klik hier om de vragenlijsten in te vullen!

De losse vragenlijsten SMI en YSQ zijn onder 'Downloads' terug te vinden (tabblad 'Cursussen en Publicatie'). De resultaten hiervan kunnen helaas niet worden meegenomen in het onderzoek. We hopen dan ook dat zo veel mogelijk mensen via bovenstaande link de YSQ en SMI willen invullen!

Dit jaar geen congres schematherapie

Het bestuur van het register heeft besloten dat er in 2014 geen congres door het register georganiseerd zal worden.

Toch zijn er genoeg mogelijkheden om nieuwe kennis over schematherapie op te doen! Zo is er het internationale congres voor schematherapie in Istanbul (zie hieronder) en wordt het congres van de EABCT in Den Haag georganiseerd. Op dit congres zullen ook zeker schematherapie-onderdelen op het programma staan (zie ook de website van de VGCt www.vgct.nl).
Volgend jaar zal het register zeker weer een eigen congres organiseren! Ideeën hiervoor kunnen nog steeds via onze Linked In groep gemeld worden.

Congres International Society for SchemaTherapy ISST

Van 12 tot en met 14 juni 2014 vindt in Istanbul het Internationale Congres voor schematherapie plaats, georganiseerd door ISST. Op 12 juni zijn er diverse interessante preconference workshops met als thema's onder andere empatische confrontaties, experiëntieel werken in groepsschematherapie en schematherapie met echtparen. Op 13 en 14 juni vindt het reguliere congres plaats met onder andere keynote lezingen van Jeffrey Young, Arnoud Arntz en onze eigen Marleen Rijkeboer. Kijk op ISST online of op de speciale congres-website.


Congres EFT Nederland

In maart 2014 viert de Stichting EFT Nederland haar jubileum middels een congres over "Emotionally focussed therapie' met onder andere 2 workshops over schematherapie. Deze workshops worden gegeven door een geregistreerd schematherapeut. Interesse? zie www.eft.nl

 

Ben je lid van Linked IN?

Meld je dan aan voor de besloten schematherapie-groep! Daarin kun je al je vragen, oproepen, nieuwtjes, ervaringen etc..... kwijt op het vlak van schematherapie. De groep is alleen toegankelijk voor (aspirant)leden van het Register. We hopen je daar snel te ontmoeten!


Vaktherapeuten kunnen binnenkort lid worden van het Register Schematherapie

Na overleg en in samenwerking met de Federatie Vaktherapeutische Beroepen heeft het Bestuur van het Register Schematherapie besloten om ook vaktherapeuten die lid zijn van de Federatie de mogelijkheid te geven om in het Register Schematherapie te komen. De eerste stap die nu wordt genomen is dat een vaktherapeut zitting neemt in het bestuur van het Register. Dit is Elsa van den Broek, dramatherapeute. Vervolgens zal worden bekeken hoe vaktherapeuten zich kunnen registreren en aan welke voorwaarden ze dan moeten voldoen qua cursussen, supervisie en intervisie. Naar verwachting zullen in het najaar van 2014 de eerste vaktherapeuten zich kunnen inschrijven, via een grandfatheringregeling. 

Informatie over schematherapie in de pers, literatuur en op DVD

  • Met enige regelmaat wordt er in de pers aandacht besteed aan schematherapie. Kijk in het menu onder "informatie voor cliiënten" voor links naar artikelen en fllmpjes in ons archief!

  • Er is een literatuurlijst met abstracts beschikbaar van Engelse wetenschappelijke literatuur over schematherapie. Deze is hier te downloaden: literatuurlijst schematherapie

  • Click here if you want to order the DVD-box on Working with Modes by Remco van der Wijngaart en David Bernstein. / De DVD-box bestellen over Werken met Modi van Remco van der Wijngaart en David Bernstein kan hier.

  • Bestel de DVD-box 'Schematherapie voor Borderline Persoonlijkheidsstoornis'! Hierin worden op 7 DVD's verschillende schematherapie-technieken gedemonstreerd. Stuur een email naar info@schematherapie.nl waarin u aangeeft dat u de box wilt bestellen. / If you want to order the DVD-box "Schematherapy for BPS" please send an email to: info@schematherapie.nl.
    De prijs van de DVD-box is € 73,36 (inclusief € 3,36 verzendkosten). The price of the English version is € 103,73 (including € 8,73 shippingcosts).