Welkom op www.schematherapie.nl!

 

     RIAGG Maastricht

                 

Centrum voor Psychotherapie Venlo

 

 

Nieuws

Verkiezingen bestuur Internationale schematherapie vereniging ISST

De uitslag is bekend (zie www.isstonline.com) maar helaas.... geen van onze Nederlandse kandidaten heeft voldoende stemmen gekregen om in het bestuur te kunnen plaatsvinden.

Bij deze willen we graag iedereen bedanken die gestemd heeft en we willen Marleen Rijkeboer, Remco van den Wijngaart en Odette Brand bedanken voor hun kandidaatstelling.

Over 2 jaar zijn er nieuwe verkiezingen; wie weet lukt het dan....

 

Vaktherapeuten treden toe tot het Register Schematherapie.

Goed nieuws voor vaktherapeuten die schematherapeutisch werken! Start maar met verzamelen van je bewijsmateriaal want bijna is het zover. Dan kunnen vaktherapeuten toetreden tot het register Schematherapie.

In het bestuur van het register schematherapie zijn we overeengekomen dat vaktherapeuten kunnen toetreden onder een aparte titel: schematherapeutisch werker.

Er is een reglement opgesteld met daarin duidelijke eisen waaraan vaktherapeuten dienen te voldoen op het gebied van cursussen, supervisie en intervisie. Daarnaast is er een grandfathering regeling opgesteld die het mogelijk maakt om de ervaren vaktherapeuten die al ruime ervaring hebben met schematherapie te laten toetreden.

Er is inmiddels een aanmeldcommissie samengesteld en achter de schermen werken we aan de laatste technische loodjes om ons voor te bereiden op jullie stroom van aanmeldingen. 

De verwachting is dat we na de zomervakantie van 2014 de eerste aanvragen zullen kunnen behandelen. Via de website en nieuwsbrieven van de FVB en www.schematherapie.nl  zal dit te volgen zijn.

Het aangepaste reglement, waarin de eisen voor vaktherapeuten genoemd zijn, is te vinden onder Informatie voor Therapeuten.

 

Schematherapie: Bewezen effectiever dan andere behandelingen bij persoonlijkheidsstoornissen!

In een grote randomized control trial, die recent verschenen is in American Journal of Psychiatry (het officiële tijdschrift van de American Psychiatric Association) wordt aangetoond dat schematherapie significant effectiever is dan twee andere psychotherapeutische behandelingen. Dit geldt voor afhankelijke, obsessief-compulsieve, vermijdende, paranoïde, theatrale en persoonlijkheidsstoornissen. Schematherapie leidde tot een grotere mate van herstel, grotere afname van depressieve klachten en een grotere toename van algemeen en sociaal functioneren. Ook was de drop-out lager dan bij de concurrerende behandelingen. Deze resulaten suggereren daarnaast dat schematherapie kosten-effectief is: deze resultaten zijn behaald binnen 50 sessies en de behandeling kan snel geïmplementeerd worden in de bestaande zorgorganisaties. Deze studie verbreedt de indrukwekkende bevindingen van schematherapie bij mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis naar een breed tererein van tot nog toe nauwelijks onderzochte persoonlijkheidsstoornissen. De bevindingen suggereren dat schematherapie momenteel de meest effectieve manier is om de hoge maatschappelijke kosten en persoonlijke lasten van deze stoornissen te verminderen.

Voor meer informatie: klik hier.

 

Belangrijk onderzoek naar onder andere YSQ en SMI: Laten we schematherapie samen nog beter maken!

In een zeer goed beschermde webomgeving worden digitaal een aantal vragenlijsten afgenomen:

Voor schematherapie: Schemavragenlijst (YSQ3- short form), Schema Modi Inventory, Schema Coping Inventory en Young Parent Inventory.

Vragenlijsten voor klachten en persoonlijkheidsproblemen: Psycho Pathology Severity Index (PPSI; ontwikkeld door prof. Arntz en collega's), Assessment of Disorders of Personality-according to the DSM-IV (ADP-IV).

Het invullen van de vragenlijsten duurt ongeveer 1,5 uur. Mensen kunnen aangeven of ze volstrekt anoniem hun scores op de vragenlijsten beschikbaar willen stellen door aan het begin deze toestemmingsvraag met 'JA of NEE' te beantwoorden. Door voor 'JA" te kiezen werken ze mee aan de validatie van de belangrijkste instrumenten voor schematherapie. Diverse lijsten in het onderzoek zijn al goed gevalideerd, en sommige moeten in het Nederlandse taalgebied nog verder worden onderzocht. Meedoen, betekent meehelpen aan de bevordering van schematherapie! En dat is dus heel belangrijk.  

Aan het eind krijgen mensen een rapportage met daarin hun scores op de diverse schalen en een korte uitleg bij elke schaal. Deze rapportage kan worden uitgeprint of opgeslagen op de eigen computer. Voor het onderzoek is medisch ethische toestemming verleend. Ook als iemand besluit om zijn/haar gegevens niet beschikbaar te stellen voor het onderzoek, kan hij/zij gewoon de vragenlijsten invullen en krijgt men aan het eind een rapportage met de scores.

Klik hier om de vragenlijsten in te vullen!

De losse vragenlijsten SMI en YSQ zijn onder 'Downloads' terug te vinden (tabblad 'Cursussen en Publicatie'). De resultaten hiervan kunnen helaas niet worden meegenomen in het onderzoek. We hopen dan ook dat zo veel mogelijk mensen via bovenstaande link de YSQ en SMI willen invullen!

 

Dit jaar geen congres schematherapie

Het bestuur van het register heeft besloten dat er in 2014 geen congres door het register georganiseerd zal worden.

Toch zijn er genoeg mogelijkheden om nieuwe kennis over schematherapie op te doen! Zo is er het internationale congres voor schematherapie in Istanbul (zie hieronder) en wordt het congres van de EABCT in Den Haag georganiseerd. Op dit congres zullen ook zeker schematherapie-onderdelen op het programma staan (zie ook de website van de VGCt www.vgct.nl).
Volgend jaar zal het register zeker weer een eigen congres organiseren! Ideeën hiervoor kunnen nog steeds via onze Linked In groep gemeld worden.

 

Ben je lid van Linked IN?

Meld je dan aan voor de besloten schematherapie-groep! Daarin kun je al je vragen, oproepen, nieuwtjes, ervaringen etc..... kwijt op het vlak van schematherapie. De groep is alleen toegankelijk voor (aspirant)leden van het Register. We hopen je daar snel te ontmoeten!

 

Informatie over schematherapie in de pers, literatuur en op DVD

  • Met enige regelmaat wordt er in de pers aandacht besteed aan schematherapie. Kijk in het menu onder "informatie voor cliiënten" voor links naar artikelen en fllmpjes in ons archief!

  • Er is een literatuurlijst met abstracts beschikbaar van Engelse wetenschappelijke literatuur over schematherapie. Deze is hier te downloaden: literatuurlijst schematherapie

  • Click here if you want to order the DVD-box on Working with Modes by Remco van der Wijngaart en David Bernstein. / De DVD-box bestellen over Werken met Modi van Remco van der Wijngaart en David Bernstein kan hier.

  • Bestel de DVD-box 'Schematherapie voor Borderline Persoonlijkheidsstoornis'! Hierin worden op 7 DVD's verschillende schematherapie-technieken gedemonstreerd. Stuur een email naar info@schematherapie.nl waarin u aangeeft dat u de box wilt bestellen. / If you want to order the DVD-box "Schematherapy for BPS" please send an email to: info@schematherapie.nl.
    De prijs van de DVD-box is € 73,36 (inclusief € 3,36 verzendkosten). The price of the English version is € 104,17 (including € 9,17 shippingcosts).