Zoek een schematherapeut

De Vereniging voor Schematherapie houdt een register bij van therapeuten die deskundig zijn op het gebied van schematherapie. Dit register staat alleen open voor hulpverleners die wettelijk erkend zijn als gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog, psychiater of orthopedagoog-generalist (NVO/SKJ), dan wel lid zijn van een zogenaamde specialistische psychotherapievereniging. Om in het register ingeschreven te worden, moeten zij een speciale opleiding hebben genoten op het gebied van schematherapie. Daarnaast is er er een register van beroepsbeoefenaren op HBO-niveau, de schematherapeutisch werkenden.

Het register maakt onderscheid tussen registratie als aspirant, junior, senior en supervisor. Een aspirant is nog in opleiding en mag alleen schematherapie geven onder supervisie. Een junior heeft één jaar werkervaring in combinatie met supervisie en/of intervisie, senioren en supervisoren zijn volledig gekwalificeerd als zelfstandig schematherapeut. 

De Vereniging voor Schematherapie is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de vermelde gegevens of het beroepsmatig handelen van de betreffende professionals. De registratie in een BIG-register of als lid van een beroepsvereniging geeft wel de garantie dat betrokkene zich verplicht tot het hanteren van de daarbij geldende beroepscodes.

Bent u op zoek naar een schematherapeut in het buitenland? Raadpleeg dan de ‘Zoek een therapeut’ functie op de site van de ISST: www.schematherapysociety.org .