Taak en samenstelling commissies

Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid van de vereniging. Samenstelling: Marleen Rijkeboer (voorzitter), Hellen Hornsveld (secretaris), Joost Beek (penningmeester), Pancras van den Bos (opleiding en registratie), Marjolein van Wijk (kwaliteit en wetenschap).

Registratiecommissie

Belangrijkste taak van de registratiecommissie is de beoordeling van aanvragen voor inschrijving in het register. Samenstelling: Kees Bieger (voorzitter), Fieke Bosma, Elsa van den Broek, Marjan Schreurs, Roland Stoop, Judith Vanhommerig, Jeltje Wouda, Ilse de Groot, Katy Bertens en Katinka de Boer.

Accreditatiecommissie

Belangrijkste taak van de accreditatiecommissie is de beoordeling van aanvragen voor accreditatie van cursussen. Samenstelling: Nancy Cloosterman (voorzitter), Betty Butz, Chris Korevaar, Els Loeb, José Roelofs en Monika Schulze.

Opleidingscommissie

De opleidingscommissie adviseert het bestuur over opleidingszaken. Samenstelling: Minou van den Ouweland (voorzitter), Margreet van der Horst, Marieke van Meeteren, Maria Rocher en Judith Hollands.

Commissie Kwaliteit & Wetenschap

Deze commissie is onder andere verantwoordelijk voor de organisatie van het congres en andere vakinhoudelijke activiteiten. Samenstelling: Marjolein van Wijk-Herbrink (voorzitter), Odette Brand, Eva Horn en Mieke Boots.

Commissie Voorlichting & Communicatie

Deze commissie is onder andere verantwoordelijk voor de website en de nieuwsbrieven. Samenstelling: Heleen Grandia (voorzitter), Maarten Pauwels, Micky Kuijer en Daphne Bakker. 

Commissie van Beroep

Deze commissie behandelt bezwaren tegen beslissingen van de registratiecommissie of de accreditatiecommissie. Samenstelling: Truus Kersten (voorzitter), Sander van Straten (secretaris), Hannie van Genderen.

Kascommissie

Deze commissie adviseert de Algemene Ledenvergadering over goedkeuring van de jaarrekening. Samenstelling: Annemieke Lubbes en Nard Olthof.