Taak en samenstelling commissies

Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid van de vereniging. Samenstelling: Marleen Rijkeboer (voorzitter), Hellen Hornsveld (secretaris), Joost Beek (penningmeester), Betty Butz (opleiding en registratie), Odette Brand (kwaliteit en wetenschap)

Registratiecommissie

Belangrijkste taak van de registratiecommissie is de beoordeling van aanvragen voor inschrijving in het register. Samenstelling: Kees Bieger (voorzitter), Pancras van den Bos, Fieke Bosma, Elsa van den Broek, Marjan Schreurs, Roland Stoop, Judith Vanhommerig, Simone Walhout, Jeltje Wouda.

Accreditatiecommissie

Belangrijkste taak van de accreditatiecommissie is de beoordeling van aanvragen voor accreditatie van cursussen. Samenstelling: Nancy Cloosterman (voorzitter), Betty Butz, Chris Korevaar, Els Loeb, Sammy Peter, José Roelofs.

Opleidingscommissie

De opleidingscommissie adviseert het bestuur over opleidingszaken.  Samenstelling: Minou van den Ouweland (voorzitter), Margreet van der Horst, Marieke van Meeteren, Maria Rocher.

Commissie Kwaliteit & Wetenschap

Deze commissie is onder andere verantwoordelijk voor de organisatie van het congres en andere vakinhoudelijke activiteiten. Samenstelling: Marjolein van Wijk-Herbrink (voorzitter), Odette Brand, Eva Horn en Mieke Boots.

Commissie Voorlichting & Communicatie

Deze commissie is onder andere verantwoordelijk voor de website en de nieuwsbrieven. Samenstelling: Audrey de Jong (voorzitter), Heleen Grandia, Maarten Pauwels en Micky Kuijer. 

Commissie van Beroep

Deze commissie behandelt bezwaren tegen beslissingen van de registratiecommissie of de accreditatiecommissie. Samenstelling: Truus Kersten (voorzitter), Sander van Straten (secretaris), Hannie van Genderen.

Kascommissie

Deze commissie adviseert de Algemene Ledenvergadering over goedkeuring van de jaarrekening. Samenstelling:  Annemieke Lubbes en Nard Olthof.