Schematherapie

voor persoonlijkheidsproblematiek

Vereniging voor Schematherapie

De Vereniging voor Schematherapie zet zich in voor de bevordering van schematherapie in Nederland. De vereniging is eind 2017 opgericht en telt ca. 600 leden. 

Missie en doelstellingen

De missie van de vereniging is: de bevordering en verantwoorde toepassing van schematherapie door gekwalificeerde professionals. De Vereniging doet dit onder andere door:

  • het beheren van het Register Schematherapie, dat inzicht geeft in de bekwaamheid van professionals op het gebied van schematherapie;
  • de beoordeling van onderwijs op het gebied van schematherapie (accreditatie);
  • de organisatie van een tweejaarlijks congres over schematherapie;
  • inzet voor een adequate positionering en financiering van schematherapie binnen de gezondheidszorg.

Zie voor meer informatie het Beleidsplan Vereniging voor Schematherapie 2018-2020

Organisatie

Het hoogste orgaan van de vereniging is de Algemene Vergadering. Deze komt twee maal per jaar bijeen.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid van de vereniging. De leden van het bestuur worden benoemd door de algemene vergadering. Daarnaast kent de vereniging een aantal commissies. Klik hier voor het organogram van de vereniging en de leden van het bestuur en de commissies.

Bestuur en commissies worden ondersteund door een coördinator. De administratieve ondersteuning van de vereniging geschiedt door Zonder Zorg.

Zie voor meer informatie over de organisatie:

Huishoudelijk reglement 2017