Schematherapie

voor persoonlijkheidsproblematiek

Vereniging voor Schematherapie

De Vereniging voor Schematherapie zet zich in voor de bevordering van schematherapie in Nederland. De vereniging is eind 2017 opgericht en telt ca. 550 leden. 

Missie en doelstellingen

De missie van de vereniging is: de bevordering en verantwoorde toepassing van schematherapie door gekwalificeerde professionals. De Vereniging doet dit onder andere door:

 • het beheren van het Register Schematherapie, dat inzicht geeft in de bekwaamheid van professionals op het gebied van schematherapie;
 • de beoordeling van onderwijs op het gebied van schematherapie (accreditatie);
 • de organisatie van een tweejaarlijks congres over schematherapie;
 • inzet voor een adequate positionering en financiering van schematherapie binnen de gezondheidszorg.

Zie voor meer informatie het Concept-beleidsplan Vereniging voor Schematherapie 2018-2020

Organisatie

Het hoogste orgaan van de vereniging is de Algemene Vergadering. Deze komt twee maal per jaar bijeen.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid van de vereniging. De leden van het bestuur worden benoemd door de algemene vergadering. Huidige leden van het bestuur zijn:

 • prof.dr. Marleen Rijkeboer, voorzitter
 • drs. Janie van Dijk, secretaris
 • drs. Eelco Muste, penningmeester
 • drs. Hélène Bögels, portefeuille opleiding en registratie
 • dr. Odette Brand-de Wilde, portefeuille onderzoek en kwaliteit
 • Elsa van den Broek, portefeuille schematherapeutisch werkenden
 • drs. Rosi Reubsaet, portefeuille voorlichting en communicatie.

Op de eerstvolgende Algemene Vergadering zal een nieuw bestuur worden gekozen.

Naast de Algemene Vergadering en het bestuur kent de vereniging een aantal commissies, waaronder:

 • de registratiecommissie, die beslist over aanvragen tot registratie;
 • de accreditatiecommissie, die beslist over aanvragen tot accreditatie;
 • de congrescommissie, die verantwoordelijk is voor de organisatie van het tweejaarlijks congres.

Bestuur en commissies worden ondersteund door een coördinator, Peter van Drunen. De administratieve ondersteuning van de vereniging geschiedt door Zonder Zorg.