Vereniging voor Schematherapie

De Vereniging voor Schematherapie zet zich in voor de bevordering van schematherapie in Nederland. De vereniging is eind 2017 opgericht en telt ca. 1100 leden. 

Missie en doelstellingen

De missie van de vereniging is: de bevordering en verantwoorde toepassing van schematherapie door gekwalificeerde professionals. De Vereniging doet dit onder andere door:

  • het beheren van het Register Schematherapie, dat inzicht geeft in de bekwaamheid van professionals op het gebied van schematherapie;
  • de beoordeling van onderwijs op het gebied van schematherapie (accreditatie);
  • de organisatie van een tweejaarlijks congres over schematherapie;
  • inzet voor een adequate positionering en financiering van schematherapie binnen de gezondheidszorg.

Zie voor meer informatie het Beleidsplan Vereniging voor Schematherapie 2021-2024.