Publicaties

Dit overzicht beperkt zich tot Nederlandstalige literatuur over schematherapie. Voor literatuur in andere talen verwijzen we naar de website van de ISST: www.isstonline.com

Aalders, H., & Dijk, van, J. (2011). Schemagerichte therapie in de praktijk. Amsterdam: Hogrefe Uitgevers B.V.

Arntz, A., & Jacob, G. (2012). Schematherapie in de praktijk. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds.

Arntz, A., & Bögels, S. (2000). Schemagerichte cognitieve therapie voor persoonlijkheidsstoornissen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Behary, W. (2009). Waarom gaat het altijd over jou? Omgaan met narcisme en egocentrisme bij anderen. Amsterdam: Hogrefe uitgevers.

Broersen, J., & Claassen, A.(2019). Module schematherapie en de Gezonde volwassene (werkboek). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Broersen, J., & Vreeswijk, M.F. van (2017). Werkboek kortdurende schematherapie: Experiëntiële technieken. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Broersen, J., & Vreeswijk, M.F. van (2017). Werkboek kortdurende schematherapie: CGT technieken. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Claassen, A.M. & Pol, S. (2015). Schematherapie en de Gezonde Volwassene. Positieve technieken uit de praktijk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Claassen, A., & Broersen, J. (2019). Module schematherapie en de Gezonde volwassene (handleiding). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Farrell, J.M., Reiss, N., & Shaw, I.A. (2016). Schematherapie in de klinische praktijk. Een complete gids voor individuele, groeps- en geïntegreerde behandeling met schemamodi. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds.

Genderen, van, H., & Arntz, A. (2010). Schematherapie bij borderline-persoonlijkheidsstoornis. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds.

Genderen, van, H., Jacob, G., & Seebauer, L. (2012). Patronen doorbreken, Negatieve gevoelens en gewoonten herkennen en veranderen. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds.

Loose, Ch., Graaf, P. & Zarbock, G. (2015). Schematherapie met kinderen en jongeren. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds

Muste, E., Weertman, A., & Claassen, A.M. (2009). Handboek klinische schematherapie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Muste, E., Weertman, A., & Claassen, A.M. (2009). Werkboek klinische schematherapie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Reubsaet, R.J. (2018). Schematherapie: werken met fases in de klinische praktijk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Vreeswijk, van, M.F., Broersen, J., Nadort, M. (2008). Handboek schematherapie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Vreeswijk, M.F. van, & Broersen, J. (2017). Handleiding kortdurende schematherapie: Voor groepstherapie en individuele therapie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Vreeswijk, M. van, Broersen, J. & Schurink (2009). Mindfullness en schematherapie. Praktische training bij persoonlijkheidsproblematiek. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Vreeswijk, van, M. F., & Broersen, J. (2013). Kortdurende schemagroepstherapie (handleiding); cognitief gedragstherapeutische technieken. Bohn Stafleu van Loghum, Houten.

Vreeswijk, van, M.F. & Broersen, J. (2006). Schemagerichte therapie in groepen. Handleiding voor therapeuten. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Vreeswijk, van, M.F. & Broersen, J. (2006). Schemagerichte therapie in groepen. Werkboek voor patiënten. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Young, J.E., Klosko, J.S., Weishaar, M.E. (2005). Schemagerichte therapie: handboek voor therapeuten. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Young, J.E. & Klosko, J.S., Weishaar, M.E. (1999). Leven in je leven. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.