Psychodrama: we gaan de vloer op!

Psychodrama: we gaan de vloer op!

Natalie van Oort & Pim van Dun


Experiëntiële technieken in schematherapie zijn wat patiënten vaak aanwijzen als de meerwaarde vande schematherapeutische methode. Voor veel therapeuten geldt dat zij het nut van experiëntiëlewerkvormen zeker onderschrijven maar vaak toch wat huiverig zijn om uit hun stoel te komen.Technieken uit psychodrama kunnen binnen schematherapie gebruikt worden om tot een meerdoorleefd inzicht te komen. Arntz & Jacob (2015) beschrijven dat in de veranderinsgsfase vanschematherapie naast de cognitieve en gedragsaspecten intensief gebruik wordt vanervaringsgerichte interventies welke zijn ontwikkeld in gestalttherapie en psychodrama. Psychodramawerd rond 1920 ontwikkeld door Jacob Levi Moreno benadrukt het belang van de ontwikkeling enaanmoediging van creativiteit en spontaan spel. De methode sluit goed aan bij de theoretischeachtergronden van schematherapie. Psychodramatechnieken zijn zowel in groepstherapie als inindividuele sessies toepasbaar; in groep met inzet van groepsleden die rollen kunnen spelen, inindividuele sessie door middel van stoelen of objecten die symbool kunnen staan voor internerepresentaties of anderen. Inhoud van de workshop: In deze workshop zullen de meest gebruiktetechnieken uit de psychodrama: dubbelen, rol wisselen en spiegelen uitgelegd en gedemonstreerdworden. Deze technieken leiden tot verdieping bij het zoeken naar nieuw perspectief. Hij zegt dat hethem koud laat en zit onrustig te draaien op zijn stoel: dubbelen van de motoriek kan hem helpen tedoorvoelen wat wordt toegedekt door de onthechte beschermer. Zij voelt zich verslagen en zit metneergeslagen hoofd verstrikt in haar eigen inschikkelijkheid: spiegelen geeft afstand en ruimte om hetonbereikbare te voelen. Een straffende oudermodus geeft het kwetsbare kind ervanlangs, wat kan hierhelpen? Dubbelen, spiegelen, rol wisselen, terzijde? Doelen: Deelnemers aan deze workshop: -Krijgen in een levendige workshop de basisprincipes van de binnen psychodrama belangrijketechnieken dubbelen, spiegelen en terzijdes uitgelegd – Zullen zelf participeren in oefeningen – Wetende do’s en don’ts bij het gebruik van deze technieken. – Hoe kun je jezelf als therapeut verbeteren inde afstemming op je patiënt. – Kunnen de geleerde experiëntiële technieken zelf gaan toepassen.

Literatuurverwijzingen

Arntz, A en G. Jacob (2015) Schematherapie en praktische handleiding. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds

Dun, P van. (2014) Schematherapie en psychodrama (235-249) In: Gilhuis, H., de Laat P.& F. Van Hest (red.) Psychodrama in de praktijk. Amsterdam: Hogrefe

Dun, P van. (2015)Schematherapie en Psychodrama in Groepen In: Tijdschrift Groepen, jaargang 10 nummer 3,september 2015.

 

 

Terug naar de workshoprondes >>