Keynote sprekers

Setting the stage

20 september 2019 – Jaarbeurs Utrecht


Arnoud Arntz

Een update van theorie en onderzoek naar schematherapie. 

In deze keynote zal een update gegeven worden van de theorie die aan schematherapie ten grondslag ligt, en recente onderzoekbevindingen worden gedeeld. 

  1. Op basis van de theorie van Dweck over primaire menselijke behoeften, zal worden betoogd dat de 5 behoeften zoals die door Young zijn geformuleerd redelijk volledig lijken, met één belangrijke uitzondering: de behoefte aan zelf-coherentie (en een betekenisvolle wereld) is niet gerepresenteerd. Daarnaast lijkt de behoefte aan rechtvaardigheid over het hoofd gezien. Toevoeging van deze behoeften aan de 5 volgens Young leidt tot de formulering van twee aanvullende early maladaptive schemas: Gebrek aan Coherentie en Onrechtvaardigheid. Op basis daarvan kunnen nieuwe schema-modi worden geformuleerd. Deze nieuwe schema’s en modi helpen ons vormen van psychopathologie te begrijpen die tot nu toe niet goed te conceptualiseren waren in schematherapie, zoals ernstige dissociatieve problematiek, en schizotypische en schizoide persoonlijkheidsstoornissen. Voorts zal worden betoogd dat er conceptuele verwarring is ontstaan over de betekenis van coping stijlen, m.n. overcompensatie. In de loop van de tijd is overcompensatie bij velen de betekenis van externaliseren gaan krijgen, terwijl het oorspronkelijk ging om het omkeren van een schema. Door systematische toepassing van deze oorspronkelijke betekenis komen interessante aanvullende modi naar voren, die ons helpen meer vormen van psychopathologie te begrijpen.
  2. Imagery Rescripting is een belangrijke techniek in schematherapie. De resultaten van twee recente RCTs naar de effecten van Imagery Rescripting, al of niet voorafgegaan door emotieregulatietraining, respectievelijk vergeleken met EMDR als behandeling voor PTSS t.g.v. trauma’s in de kindertijd zullen worden besproken. Deze onderzoeken ondersteunen de effectiviteit van Imagery Rescripting, juist bij complexere vormen van trauma’s.
  3. Tenslotte zullen de eerste resultaten van de grote internationale studie naar groeps-schematherapie voor Borderline PS worden besproken. De resultaten zijn ook van belang voor de discussie wat het format van groeps-schematherapie voor BPS moet zijn: voornamelijk groep, of de combinatie van groeps- en individuele schematherapie.

Lees meer >>


Susan Simpson

Self-Restoration for Schema Therapists: reducing burnout and building resilience. 

Burnout amongst mental health professionals has become a global problem, with between 21% and 67% of mental health service providers reporting high levels (Morse, et al., 2012).  Therapists are subject to multiple competing demands that increase the risk of burnout. Research has demonstrated that burnout arises from both organisationaland personal factors, including therapists’ personal beliefs and coping styles. Preliminary research indicates that early maladaptive schemas (EMS) may increase the risk of burnout. This keynote presentation will describe the results of a recent study (Simpson et al., 2018) that investigated burnout in an international sample of clinical, counselling, and trainee psychologists, and will explore the early maladaptive schemas and modes linked to burnout in this population. Participants will have the opportunity to reflect on ways in which their own schemas and modes may increase vulnerability to emotional exhaustion. In particular, the concepts of empathy and compassion will be explored in the context of therapist fatigue. Strategies that enable therapists to maintain self-connection and self-reflection even in the face of high levels of client trauma and distress, will be explored. Participants will have the opportunity to experiment with restorative strategies designed to increase resilience, and reduce burnout. 

Lees meer >>