Informatie congres 2019

Schematherapie Congres 2019 – Setting the stage

Locatie

Het congres zal plaatsvinden in Media Plaza van de Jaarbeurs te Utrecht. Voor meer informatie over de route kunt u terecht op www.jaarbeurs.nl/bereikbaarheid.

Young Arntz Investigator Award

Ook dit jaar zal u niet alleen via symposia geïnformeerd worden over de laatste wetenschappelijke bevindingen, maar jonge (schematherapie)onderzoekers zullen ook laten zien welke onderzoekvaardigheden zij in huis hebben. Hiervoor kunnen zij beloond worden met de Young Arntz Investigator Award.

Prijzen

Early bird prijzen zijn geldig t/m 1 juli 2019.

 • Leden VSt: 200,-
 • Leden VGCt / VEN: 200,-
 • Niet-leden: 225,-

Prijzen vanaf 1 juli 2019.

 • Leden VSt: 225,-
 • Leden VGCt / VEN: 225,-
 • Niet-leden: 250,-

Accreditaties

Er zal accreditatie worden aangevraagd bij de volgende verenigingen:

 • FGzPt (KP Herregistratie): 7 punten
 • NIP (1e lijns psychologen): in behandeling
 • VGCt: aangevraagd
 • Vereniging EMDR Nederland (VEN): 6 punten
 • Register Vaktherapie: in behandeling

Doelgroep

Dit congres is bedoeld voor Psychologen, Pedagogen, GZ-psychologen, Psychotherapeuten, Psychiaters, sociotherapeuten en vaktherapeuten, al dan niet ingeschreven in een schematherapieregister.

Daarbij wordt er vanuit gegaan dat deelnemers al bekend zijn met Schematherapie. De keynote lezingen zullen gaan over de implicaties van recent wetenschappelijk onderzoek voor de praktijk, en over het voorkómen van burn-out bij de therapeut.

Daarnaast zijn er veel collega’s die al jarenlang werken als schematherapeut, en die u zullen inspireren in de workshops en via live-supervisie.
Ook dit jaar zal u niet alleen via symposia geïnformeerd worden over de laatste wetenschappelijke bevindingen, maar jonge (schematherapie)onderzoekers zullen ook laten zien welke onderzoekvaardigheden zij in huis hebben. Hiervoor kunnen zij beloond worden met de Young Arntz Investigator award.
Dit congres is met name gericht op professionals met een BIG-registratie als GZ-psycholoog, Psychotherapeut, Klinisch Psycholoog of Psychiater (of in opleiding tot één van deze registraties) en/of gewoon lidmaatschap van een erkende specialistische Psychotherapievereniging die aangesloten is bij de NVP.

Sponsoring

Om het congres mogelijk te maken, zoeken wij enthousiaste sponsoren, die hier hun steentje aan willen bijdragen. Om u een idee te geven van mogelijkheden qua sponsoring, hebben wij verschillende sponsorpakketten samengesteld. Heeft u andere ideeën of wensen qua sponsoring, dan horen wij dat graag. Voor meer informatie, neem contact met ons op via info@schematherapie.nl.

Congrescommissie

Wij hopen u te ontmoeten op een inspirerend schematherapie congres!
De schematherapie congrescommissie 2019:

 • Marjolein van Wijk
 • Odette Brand
 • Eva Horn
 • Mieke Boots
 • Maarten Pauwels

Voorwaarden & annuleren

Annuleren is mogelijk volgens de algemene voorwaarden van ZonderZorg (back-office van Schematherapie)

Artikel 14 Annuleringsregeling voor congressen & symposia

a. Annuleren kan alleen schriftelijk. Als annuleringsregeling geldt de datum van ontvangst.
b. Bij annulering meer dan een maand voor aanvang wordt € 50 aan administratiekosten in rekening gebracht.
c. Bij nog latere annulering bent u de volledige prijs verschuldigd. Na overleg met ZonderZorg is het mogelijk om zich door een collega te laten vervangen. In dit geval wordt enkel € 50 aan administratiekosten in rekening gebracht.
d. Wettelijke bedenktermijn: na het tot stand komen van de overeenkomst (inschrijving) heeft de deelnemer aan het congres/symposium gedurende14 dagen het recht de overeenkomst
(inschrijving) zonder opgaaf van reden te ontbinden, tenzij het congres/symposium voor de afloop van de termijn reeds is begonnen.
Indien u recht heeft op restitutie, ontvangt u het bedrag uiterlijk binnen 14 dagen.

Klachten

Vereniging voor Schematherapie hecht eraan tevreden congresbezoekers te hebben en te houden. Daarom stellen zij het zeer op prijs als u uw ervaringen als cursist of congresganger met ons wilt delen. Meld ons dus graag wanneer u tevreden bent, of als u ideeën heeft die kunnen bijdragen aan de verbetering van het congresprogramma.

Waar gewerkt wordt, kunnen echter misverstanden ontstaan of kunnen fouten worden gemaakt. Indien u ontevreden bent over onze producten of diensten, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten.

Bekijk de klachtenregeling.

Aanmelden

Binnenkort kunt u zich aanmelden!