Schematherapie

voor persoonlijkheidsproblematiek

Registratie

Registratie

Let op: vanaf 1 oktober 2018 geldt de herschreven versie van het registratiereglement. Deze wijkt op enkele onderdelen inhoudelijk af van de huidige versie. Klik hier voor de verschillen

Hier kun je de volledige documenten lezen:

Registratiereglement Register Schematherapie Onder deze link is de tekst van het reglement te vinden, met hierin de eisen om als aspirant, junior, senior en supervisor schematherapeut geregistreerd te worden.

Supervisieverklaring Register Schematherapie Download hier de supervisieverklaring t.b.v. de registratie.

Presentielijst intervisiegroepen schematherapie Download hier de presentielijsten intervisiegroepen t.b.v. de registratie (niet verplicht, maar aanbevolen dit formulier te gaan gebruiken).

Aanmelding en kosten registratie Schematherapeut:
Bij aanmelding kunt u ervoor kiezen om geregistreerd te worden en om eventueel aanvullend lid te worden.
Mensen die geen lid zijn maar wel ingeschreven in het register betalen een jaarlijkse registratiebijdrage.
Mensen die wel lid zijn en ingeschreven betalen contributie.
De bedragen voor de bijdrage en het lidmaatschap zijn even hoog. Meer informatie over de tarieven vindt u hier .

In behandeling nemen aanvraag:
Per 2018 vragen wij er een vergoeding voor de behandeling van aanvragen voor registratie (de beoordeling door de registratiecommissie). De vergoeding voor registratie is afhankelijk van de registratie die wordt aangevraagd: € 25 voor registratie als aspiranten, € 50 voor registratie als junior, € 75 voor registratie als senior of supervisor.

Aanmelding en kosten registratie Schematherapeutisch werker:
Vaktherapeuten kunnen zich inschrijven als Schematherapeutisch werker.
De reglementen vind je hier:
Registratiereglement Schematherapeutisch werkers voor opname in het Register Schematherapie

Bij aanmelding kunt u ervoor kiezen om geregistreerd te worden en om eventueel aanvullend lid te worden.
Mensen die geen lid zijn maar wel ingeschreven in het register betalen een jaarlijkse registratiebijdrage.
Mensen die wel lid zijn en ingeschreven betalen contributie.
De bedragen voor de bijdrage en het lidmaatschap zijn even hoog. Meer informatie over de tarieven vindt u hier .

In behandeling nemen aanvraag:
Per 2018 vragen wij er een vergoeding voor de behandeling van aanvragen voor registratie (de beoordeling door de registratiecommissie). De vergoeding voor registratie is afhankelijk van de registratie die wordt aangevraagd: € 25 voor registratie als aspiranten, € 50 voor registratie als junior, € 75 voor registratie als senior of supervisor.

Over een aanvraag tot registratie wordt binnen acht weken beslist. Indien deze termijn niet gehaald wordt, wordt de aanvrager hiervan in kennis gesteld, met vermelding van de reden hiervoor en van de termijn waarop de registratiecommissie verwacht een beslissing te kunnen nemen.


Voordat u zich kunt registreren dient u eerst een account aan te maken. Heeft u al eerder een account aangemaakt op deze website? Log dan hier in

Account aanmaken