Opleiding tot schemath. werkende

De opleiding en registratie als schematherapeutisch werkende staat alleen open voor vaktherapeuten die zijn ingeschreven in het register Vaktherapie.

Onderstaande twee schema’s geven een beeld van:

  • het opleidingstraject tot schematherapeutisch werkende
  • de eisen voor registratie als aspirant, junior, senior en supervisor

Voor meer gedetailleerde informatie over opleidings- en registratie-eisen zie het Registratiereglement schematherapeutisch werkenden 2019.


Op 1 januari 2021 treed het nieuwe Registratiereglement met herregistratie in werking.

Schema I. Overzicht opleidings- en registratietraject

(klik op afbeelding om te vergroten)

Schema II. Samenvatting registratie-eisen

(klik op afbeelding om te vergroten)