FAQ’s opleiding en registratie

Ik heb een 50-uurs cursus Schematherapie gevolgd, hoe zit het dan met de termijnen?

Een geaccrediteerde 50-uurs cursus is een gecombineerde basis- en vervolgcursus. Dit betekent dat na afronding van deze cursus er 7 jaren zijn om tot senior registratie te komen. Mocht je eventueel door de spreiding van de cursusdata in de problemen komen met je werkervaringsjaren, dan kan de datum waarop aan de eerste 25 uur cursus zijn voldaan, tellen als datum afronding basiscursus.

Je vindt hier een overzicht van geaccrediteerde basis- en vervolgcursussen.

Moet ik eerst junior worden om daarna senior te kunnen worden?

Nee dat hoeft niet. Je kunt je ook als niet-junior aanmelden voor senior inschrijving zodra je aan alle eisen voldoet. Hierbij is een langer durende deelname aan een intervisiegroep wel van belang. Om senior te kunnen worden, moet aangetoond worden dat je minimaal de afgelopen 2 jaar aan een intervisiegroep hebt deelgenomen (immers men kan junior worden 1 jaar na afronding van de basiscursus als men deel gaat nemen aan een intervisiegroep; voor senior zijn 3 ervaringsjaren nodig na afronding van de basiscursus inclusief deelname aan de intervisiegroep in die periode).

Ik ben op 1 mei 2016 ingeschreven als aspirant, hoeveel supervisies moet ik dan in totaal volgen?

Je hebt 20 supervisies nodig voor de junior registratie en nog eens 20 supervisies voor senior registratie. In totaal dus 40 supervisies.

Ik ben op 1 mei 2016 ingeschreven als junior, hoeveel supervisies heb ik dan nog nodig om senior te kunnen worden?

Je hebt dan 20 supervisies nodig om senior lid te kunnen worden. Mocht je bij de inschrijving als junior precies het minimale aantal van 10 supervisies gevolgd hebben, dan heb je er nog 20 nodig. Mocht je bij de inschrijving als junior al méér dan 10 supervisies hebben gedaan, dan tellen deze mee voor het totaal aantal benodigde supervisies. Bijvoorbeeld wanneer je bij de junior aanmelding al 20 supervisies hebt opgegeven, heb je nog maar 10 supervisies nodig bij de senior inschrijving. Dus wanneer je op 1 mei geregistreerd staat als junior (óf voor 1 mei de digitale aanvraag hebt voltooid) heb je in totaal 30 supervisies nodig.