Cursusaccreditatie

Let op: vanaf 1 oktober 2018 geldt de herschreven versie van het accreditatiereglement. Deze wijkt op enkele onderdelen inhoudelijk af van de huidige versie. Klik hier voor de verschillen.

Zie hier voor het volledige reglement: Accreditatiereglement Schematherapie

Kosten en in behandeling nemen accreditatie-aanvraag

Vanaf 2019 wordt een vergoeding gevraagd voor de behandeling van accreditatie-aanvragen. De vergoeding  bedraagt:

  • € 200,- (excl. btw) voor cursussen tot 30 uur
  • € 350,- (excl. btw) voor cursussen vanaf 30 uur

Deze vergoeding is verschuldigd bij aanvraag, dus niet pas als de aanvraag is goedgekeurd. Aanvragen worden pas in behandeling genomen als de vergoeding is betaald. Let op: verschil in prijs, afhankelijk van omvang de cursus.

Een goedgekeurde accreditatie geldt voor 3 jaar vanaf start van de eerste uitvoeringsdatum. Als de driejaarsperiode is verlopen, dan dient er opnieuw accreditatie te worden aangevraagd. Klik hier voor informatie over alle tarieven.

Over een aanvraag tot accreditatie wordt binnen acht weken beslist. Indien deze termijn niet gehaald wordt, wordt de aanvrager hiervan in kennis gesteld, met vermelding van de reden hiervoor en van de termijn waarop de accreditatiecommissie verwacht een beslissing te kunnen nemen.


Voordat u uw cursus kunt laten accrediteren dient u eerst een account aan te maken. Heeft u al eerder een account aangemaakt op deze website? Log dan hier in

Account aanmaken