Cursusaccreditatie

Let op: vanaf 1 oktober 2020 geldt de herschreven versie van het accreditatiereglement. Deze wijkt op enkele onderdelen inhoudelijk af van de huidige versie. Klik hier voor de verschillen.

Zie hier het volledige reglement: Accreditatiereglement Schematherapie 2020

Kosten en in behandeling nemen accreditatie-aanvraag

Voor de behandeling van accreditatie-aanvragen wordt een vergoeding gevraagd. De vergoeding bedraagt:

  • € 200,- (excl. btw) voor cursussen tot en met 30 uur (2021: € 220,-)
  • € 350,- (excl. btw) voor cursussen langer dan 30 uur (2021: € 385,-)

Deze vergoeding is verschuldigd bij aanvraag, dus niet pas als de aanvraag is goedgekeurd. Aanvragen worden pas in behandeling genomen als de vergoeding is betaald. Let op: er is verschil in prijs, afhankelijk van de omvang van de cursus.

Accreditatie voor 1 of 3 jaar
Een goedgekeurde accreditatie geldt in principe voor 3 jaar vanaf de start van de eerste uitvoeringsdatum. Als de driejaarsperiode is verlopen, dan dient er opnieuw accreditatie te worden aangevraagd.

Vraag je accreditatie aan voor een nieuwe cursus of een bestaande cursus die gegeven wordt door een nieuwe docent, dan wordt accreditatie in eerste instantie verleend voor 1 jaar. Na de eerste uitvoering van de cursus, beoordeelt de accreditatiecommissie op basis van de evaluatiegegevens of de accreditatie met twee jaar verlengd kan worden.

Over een aanvraag tot accreditatie wordt binnen acht weken beslist. Indien deze termijn niet gehaald wordt, wordt de aanvrager hiervan in kennis gesteld, met vermelding van de reden hiervoor en van de termijn waarop de accreditatiecommissie verwacht een beslissing te kunnen nemen.

PE-online
Heeft u al een account bij PE-online? dan kunt u met uw eigen account inloggen en autorisatie aanvragen voor de VSt (onder Psychologen/Gedragstherapeuten/ Pedagogen/Systeemtherapeuten) en de accreditatieaanvraag invoeren.

 

Accreditatie aanvraag indienen