Nieuwsarchief

Oprichting Vereniging voor Schematherapie

Op 7 november heeft de rechtbank de omzetting van de Stichting Register Schematherapie in een vereniging goedgekeurd. Aansluitend zijn op 9 november de Statuten ‘verleden’. Daarom is de Vereniging nu ook formeel een feit – een heuglijk moment.

De vereniging gaat zich inzetten voor de bevordering en verantwoorde toepassing van schematherapie in Nederland. Voor de zomer ontvingen ingeschrevenen in het Register al een uitnodiging om lid te worden van de vereniging. Meer dan tweederde van de schematherapeuten heeft hieraan gehoor gegeven, waardoor de vereniging bij oprichting al meer dan 500 leden telt. Voorzitter is prof.dr. Marleen Rijkeboer, bijzonder hoogleraar klinische psychologie in Maastricht.

Op het schematherapiecongres vond al een eerste informele vergadering plaats van de vereniging. Hier werd onder andere het concept-beleidsplan voor de komende jaren besproken. Binnenkort zal de eerste officiële ledenvergadering plaatsvinden.

Zie ook: Persbericht oprichting Vereniging voor Schematherapie