Nieuwsarchief

Nieuwsarchief

Het meest recente nieuws vind je op de homepage. Op deze pagina worden uitgebreidere nieuwsberichten weergegeven, of nog belangrijke berichten uit het archie.

 • Vanaf 15 maart 2013 zijn er nieuwe reglementen voor supervisie en intervisie en tevens voor de accreditatie van cursussen: Reglement supervisie en intervisie en Reglement cursussen.
 • Nieuwe ontwikkelingen bij het register schematherapie. Het bestuur van het register in het afgelopen half jaar bezig geweest om haar werkzaamheden wat beter te organiseren. Het register groeit en dat vraagt om meer duidelijkheid in taakomschrijvingen van de verschillende bestuursfuncties. Dat heeft geresulteerd in concrete beschrijvingen van de portefeuilles van de bestuursleden en het besluit om meer leden bij de werkzaamheden te betrekken via werkgroepen.
 • Samenstelling van het bestuur. Anoek Weertman is in 2012 gestopt als voorzitter en als bestuurlid, omdat zij haar tijd hard nodig had vanwege verandering van werk. Ook wilde zij haar energie steken in de inhoudelijke verdieping van zichzelf. Anoek neemt al vanaf de oprichting in september 2006 deel aan het bestuur van het register en was vanaf 2009 voorzitter. Zij heeft veel betekend voor de oprichting en uitbreiding van het register, niet alleen als voorzitter, maar ook door haar bijdrage aan de organisatie van de jaarlijkse conferenties. Wij willen Anoek daarom heel erg bedanken voor al haar inspanningen! Gelukkig is er snel een nieuw bestuurslid gevonden: Rosi Reubsaet, werkzaam bij Riagg Maastricht. Het bestuur bestaat sinds 2012 uit de volgende personen:Hannie van Genderen, voorzitterMichiel van Vreeswijk, secretaris

  Eelco Muste, penningmeester

  Truus Kersten, onderwijs

  Daan Jonker, aanmelding nieuwe leden

  Marleen Rijkeboer, onderzoek

  Rosi Reubsaet, communicatie

 • Inmiddels is ook Elsa van de Broek aangesloten als bestuurslid vanuit de Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen. Samen met haar wil het bestuur de plannen om het Register open te stellen voor vaktherapeutische schematherapeuten verder vorm geven. We houden jullie op de hoogte!