Nieuwsarchief

Ledenvergadering: beleid, bestuur, tarieven

Op 6 december vond de eerste ledenvergadering plaats van de Vereniging voor Schematherapie. Hier werd het beleid voor de komende jaren vastgesteld.  Ook werden het bestuur gekozen en werden de contributie en de andere tarieven voor 2018 vastgesteld.

Beleidsplan

Wat wil de vereniging de komende jaren voor de schematherapie gaan doen? Speerpunten in het beleidsplan zijn:

  • borging van de kwaliteit van schematherapie, door registratie en accreditatie;
  • bevorderen van wetenschappelijk fundering van schematherapie, onder andere door professionals op de hoogte te houden van nieuwe wetenschappelijke bevindingen;
  • goede positionering van de schematherapie binnen de geestelijke gezondheidszorg en andere velden, zoals de forensische zorg en de jeugdzorg.

Klik hier voor het beleidsplan 2018-2020.

Bestuur 

Op 6 december werd ook het nieuwe bestuur voor de komende jaren gekozen. Vier leden bleven aan: Marleen Rijkeboer (voorzitter), Janie van Dijk (secretaris), Hélène Bögels (opleiding en registratie) en Odette Brand (wetenschap en kwaliteit). Tot penningmeester werd benoemd Joost Beek.

Naast het bestuur werden ook de leden van een aantal commissies benoemd, waaronder de registratiecommissie en de accreditatiecommissie.

Financiën en tarieven

Tot slot werd de begroting voor 2018 vastgesteld, met als onderdeel daarvan de hoogte van de contributie en de verschillende andere tarieven (registratie. accreditatie, etc.). Klik hier voor een overzicht van de tarieven voor 2018.