Nieuwsarchief

Herziene Circulaire Therapieën GGZ

Recent heeft Zorgverzekeraars Nederland een update uitgebracht van de lijst met gangbare therapieën in de GGZ en hun stand van zaken qua wetenschap en praktijk. Schematherapie heeft een plek op deze lijst in de categorie B: Interventies binnen de GGZ die voldoen aan de stand van wetenschap en praktijk maar alleen voor de hierbij specifiek genoemde stoornis(sen) of indicaties en dus kunnen vallen onder verzekerde zorg conform polisvoorwaarden.

Dit betekent dat schematherapie voor mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis onder verzekerde zorg valt. Schematherapie voor mensen met andere persoonlijkheidsstoornissen ook, mits de keuze voor schematherapie in het behandelplan wordt onderbouwd.

Bij vorige versies heeft het bestuur van de toenmalige stichting Register Schematherapie zich bemoeit met het tot stand komen van deze lijst. Samen met diverse hoogleraren is toen een brief gestuurd naar Zorgverzekeraars Nederland met een opsomming van de wetenschappelijke evidentie voor schematherapie.

Ook voor toekomstige lijsten blijft input vanuit het werkveld zeer belangrijk. In een reactie dringt GGZ Nederland hier ook op aan. Hun vraag om te mogen meedenken is ondertekend door onder andere P3NL.

Bijlagen:Circulaire GGZReactie GGZ Nederland