Nieuwsarchief

Besluit oprichting Vereniging voor Schematherapie (VSt)

Op 29 mei 2017 is officieel besloten om de stichting Register Schematherapie om te zetten in een vereniging: de Vereniging voor Schematherapie (VSt). Op deze manier kunnen we ingeschrevenen in het register actiever betrekken bij onze activiteiten. Op het congres voor schematherapie, 29 september as. in Amsterdam, zal de eerste ledenvergadering plaatsvinden.
Het lidmaatschap van de VSt staat open voor iedereen die is ingeschreven in het register. Begin juni krijgen alle geregistreerden per e-mail een uitnodiging om lid te worden.

Duidelijker zicht
De omzetting naar een vereniging geeft schematherapie een duidelijker gezicht. Dit is vooral voor de positionering van schematherapie in de ggz van groot belang. Denk aan de vergoeding van schematherapie, of de plaats van de behandeling in zorgstandaarden en richtlijnen. Het is belangrijk dat schematherapie hierin een duidelijke plek krijgt en houdt. Het bestuur wil dit in de toekomst actief aan gaan pakken.

Schematherapeuten meer betrekken
De omzetting in een vereniging maakt het ook mogelijk om schematherapeuten beter te betrekken bij  activiteiten en de keuzes die daarin worden gemaakt. Zijn de huidige registratie-eisen adequaat, of zouden ze eigenlijk zwaarder, lichter, of anders moeten zijn? Is er voldoende bij- en nascholing op het gebied van schematherapie? Bestaat er behoefte aan een herregistratieregeling, zoals de VGCt en de VEN die kennen?
Het bestuur wil geregistreerde schematherapeuten graag meer betrekken bij dit soort vraagstukken. Datzelfde geldt voor uitvoerende activiteiten, zoals het onderhoud van de website en de vertegenwoordiging van schematherapeuten in diverse overlegorganen. En tot slot maakt een vereniging het ook mogelijk om democratisch een bestuur te kiezen en te bepalen wie de schematherapeuten vertegenwoordigt in externe overleggen.

Wat verandert er voor geregistreerden
Alle ingeschrevenen in het register krijgen een link waarmee zij automatisch lid kunnen worden van de vereniging. Daaraan zijn geen extra kosten verbonden. De verenigingscontributie voor 2017 is even hoog als de huidige donatie voor inschrijving in het register. In dat opzicht verandert er niets.
Wat wel verandert, is dat geregistreerden de gelegenheid krijgt om mee te denken over en mee te werken aan de toekomst van schematherapie. De eerste gelegenheid daarvoor is de algemene ledenvergadering op het congres in september. Hier wordt het beleid voor de komende jaren besproken en de benoeming van het bestuur plaatsvinden.

P.S. Bent u ingeschreven in het register, maar wilt u geen lid worden? Dat kan ook. U blijft dan gewoon ingeschreven in het register, maar u heeft geen stem binnen de vereniging. Vanaf 2018 wordt uw donatie omgezet in een registratiebijdrage. Deze is even hoog als de contributie van de vereniging. Financieel is er dus geen verschil tussen leden en niet-leden.