Nieuwsarchief

BELANGRIJKE INFORMATIE: Overgangsregeling i.v.m. beperkte geldigheidsduur van de basiscursus!

Op 1 mei 2016 is het nieuwe registratiereglement Schematherapie in werking getreden. Hierin is de geldigheid van de basiscursus beperkt tot zeven jaar. Veel collega’s blijken hierdoor in de problemen te komen. Daarom is een overgangsregeling getroffen voor collega’s die de basiscursus voor 1 mei 2016 hebben afgerond: zij krijgen vanaf 1 mei 2016 nog zeven jaar om hun opleidingstraject af te ronden.

Hieronder alle informatie over de overgangsregeling. 

  1. Invoering geldigheidsduur basiscursus per 1 mei 2016

Zoals aangekondigd in mei 2015 kent de basiscursus vanaf 1 mei 2016 een beperkte geldigheidsduur, namelijk na afronding is de basiscursus nog 7 jaar geldig. Bij de aanvraag van registratie als senior is een geldige basiscursus vereist. Dit betekent dat men 7 jaar de tijd heeft om (bij voorkeur via de tussenstap van eerst junior en daarna) senior te worden. Wanneer men niet binnen deze 7 jaar de registratie als senior heeft aangevraagd, vervalt de geldigheid van het hele opleidingstraject, dus ook van de registratie als aspirant óf junior in het Register Schematherapie.

  1. Waarom een beperkte geldigheidsduur?

Schematherapie is een therapiemethode in ontwikkeling. Hierdoor sluit een lang geleden gevolgde basiscursus niet meer voldoende aan bij huidige ontwikkelingen. Daarnaast is het voordeel van een beperkte opleidingsperiode dat het onderwijs en de supervisies sneller op elkaar aansluiten hetgeen de kwaliteit van kennis en kunde ten goede komt.

Met de invoering van de beperkte geldigheidsduur van de basiscursus is het niet langer mogelijk om ‘eeuwig’ geregistreerd te blijven als junior. De junior registratie is te vergelijken met de status ‘schematherapeut in opleiding’. Om een kwalitatief goed opgeleide schematherapeut te zijn, is het nodig om ook een vervolgcursus en vervolgsupervisies te volgen, naast een langer durend lidmaatschap van een intervisiegroep schematherapie (zie verder de eisen voor senior registratie). De senior registratie is dan ook te vergelijken met het ‘gewone’ lidmaatschap van een specialistische psychotherapievereniging.

  1. Waarom een overgangsregeling?

Door reacties van (aanstaande) leden is duidelijk geworden aan het Bestuur van het Register Schematherapie dat veel collega’s langer dan 7 jaar geleden een basiscursus afgerond hebben. Een deel zit ergens in het traject voor registratie als senior, een ander deel van de collega’s heeft enkel een basiscursus gedaan en heeft om diverse redenen het registratietraject bij het Register uitgesteld; tenslotte zijn er ook collega’s die zich alleen als junior geregistreerd hebben en het daarbij hebben gelaten. Met de overgangsregeling krijgt iedereen alsnog eenmalig 7 jaar de tijd om senior te worden; dit is eenzelfde tijdsperiode als die geldt voor collega’s die na 1 mei 2016 een basiscursus afronden.

  1. Voor wie geldt deze overgangsregeling?

Voor alle mensen die vóór 1 mei 2016 een basiscursus hebben afgerond.

  1. Hoe lang loopt de overgangsregeling?

Van 1 mei 2016 tot 1 mei 2023. Vanaf 1 mei 2023 is het niet meer mogelijk een basiscursus die is afgerond vóór 1 mei 2016 op te voeren voor een registratie in het Register Schematherapie.

  1. Wat houdt de overgangsregeling in?

De overgangsregeling houdt in dat iedereen die de basiscursus voor 1 mei 2016 heeft afgerond vanaf 1 mei 2016 nog 7 jaar heeft om senior te worden, ongeacht waar men zich in het opleidingstraject bevindt.

 

Wat betekent deze overgangsregeling voor mij?

Niet-leden/aanstaande leden: Rond je de basiscursus af na 1 mei 2016 dan geldt het volgende:

Het nieuwe reglement dat ingaat op 1 mei 2016 is van toepassing. Na afronding van de basiscursus heb je maximaal 7 jaar de tijd om senior te worden (de laatste cursusdag geldt als datum afronding).

Ben je op 1 mei 2016 geregistreerd als aspirant dan geldt het volgende:

Je hebt tot 1 mei 2023 de tijd om senior te worden. Wanneer dit niet gebeurt, vervalt de registratie als aspirant of de junior registratie op 1 mei 2023.

Ben je op 1 mei 2016 geregistreerd als Junior dan geldt het volgende:

Je hebt tot 1 mei 2023 de tijd om senior te worden. Wanneer dit niet gebeurt, vervalt de junior registratie op 1 mei 2023.

Ben je op 1 mei 2016 geregistreerd als senior dan geldt het volgende:

Omdat je al geregistreerd bent als senior verandert er voor jou niets. Op termijn zal er wel een herregistratie-regeling ingevoerd gaan worden voor senioren.

Ben je op 1 mei 2016 geregistreerd als supervisor dan geldt het volgende:

Omdat je al geregistreerd bent als supervisor verandert er voor jou niets. Op termijn zal er wel een herregistratie-regeling ingevoerd gaan worden voor senioren en supervisoren.

Ben je op 1 mei geregistreerd als senior en wil je t.z.t. supervisor worden dan geldt het volgende:

Om supervisor te kunnen worden moet je o.a. minimaal 2 jaar als senior geregistreerd zijn. Hierbij is het niet meer relevant hoe lang geleden de basiscursus is gedaan.

Heb je voor 1 mei 2016 de basiscursus afgerond, maar ben je nog niet geregistreerd als aspirant of junior?

Je hebt tot 1 mei 2023 de tijd om senior te worden. Wanneer dit niet gebeurt, vervalt de geldigheid van je basiscursus.

Heb je nog vragen? Kijk dan in het tabblad “Informatie” bij FAQ: www.schematherapie.nl/faq

Staat je vraag er niet tussen? Stuur dan een mail: info@schematherapie.nl