Nieuws

Wetenschappelijk onderzoek uitgelicht: Schematherapie leidt tot betekenisvolle veranderingen voor borderline-patiënten met een verslaving

Borderline-persoonlijkheidsstoornis (BPS) en verslaving komen veel samen voor. BPS hindert de behandeling van verslaving en er zijn ook aanwijzingen dat verslaving de behandeling van BPS in de weg zit, hoewel de literatuur hierin niet eenduidig is. Er is maar weinig evidentie voor de effectiviteit van methodes voor geïntegreerde behandeling van beide stoornissen. Geïntegreerde behandeling wordt echter wel geadviseerd. Daarom is er binnen Antes (onderdeel van de Parnassia Groep), in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit van Amsterdam een multiple-baseline case series design studie uitgevoerd naar de werkzaamheid van ST voor BPS-patiënten met een stoornis in het gebruik van alcohol. Een case series studie is een vorm van therapieonderzoek die kan dienen als eerste poging om de effectiviteit van een behandeling te onderzoeken. Het helpt om inzicht te krijgen in welke elementen werkzaam zijn in een behandeling.

Het onderzoek is inmiddels afgerond. Hopelijk wordt het artikel over de studie binnenkort gepubliceerd. De resultaten geven aan dat betekenisvolle veranderingen kunnen worden behaald met deze doelgroep. Er was een significante vermindering van borderline-klachten, gebruik van alcohol en trek in alcohol. Meer dan de helft van de patiënten voldeed niet meer aan de diagnose BPS bij follow-up. De behandelingen waren regelmatig een flinke uitdaging, vooral als patiënten alcohol bleven gebruiken. Begrenzing was een belangrijk thema, zelfs tot op het punt van het tijdelijk opschorten van de therapie als consequentie.

Hoewel het idee bestaat dat het aantal sessies mogelijk wat te klein was (70 sessies ST), werd er significante afname van BPS en verslavingsklachten geconstateerd, met middelgrote tot grote effect sizes.

Door: Michiel Boog, Klinisch Psycholoog bij Antes en junior schematherapeut.