Nieuws

Voorstellen commissie Wetenschap & Kwaliteit

De commissie Kwaliteit en Wetenschap probeert een brug te slaan tussen wetenschappelijk onderzoek en de praktijk van Schematherapie. De commissie is verantwoordelijk voor de inhoudelijke informatievoorziening aan leden en de inhoudelijke voorbereiding van het tweejaarlijks congres. We inventariseren ook of er behoefte is aan specifieke workshops of special interest groepen, dus laat van je horen! Als je ideeën hebt of wetenschappelijk onderzoek onder de aandacht wil brengen, dan horen we dat ook graag: info@schematherapie.nl. De commissie bestaat uit de volgende personen:

Odette Brand-de Wilde (voorzitter)

Ik ben Odette Brand-de Wilde, klinisch psycholoog en psychotherapeut, supervisor schematherapie en trainer en supervisor Groepschematherapie namens de ISST. Ik werk als zelfstandige als klinisch psycholoog en als management adviseur. Op dit moment werk ik met name in de jeugdhulp plus. Mijn affiniteit ligt bij complexe persoonlijkheids- en gedragsstoornissen. Ik geef veel supervisie (groep) schematherapie en heb een trainingsbureau Schematherapie in Bedrijf samen met Eelco Muste. Ook ben ik hoofdopleider psychotherapie aan de RINO Amsterdam.

Marjolein van Wijk-Herbrink

Ik ben Marjolein van Wijk-Herbrink, GZ-psycholoog en senior schematherapeut. Op de aankomende ALV word ik voorgedragen om het stokje over te nemen van Odette als bestuurslid en voorzitter van deze commissie. Ik werk op de OG Heldringstichting (gesloten jeugdzorg), waar ik me bezig houd met training en coaching van behandelteams in het werken met Schematherapeutische principes en technieken, geven van (schema)therapie aan jongeren, en wetenschappelijk onderzoek rondom schematherapie bij deze doelgroep.

Mieke Boots

Mijn naam is Mieke Boots, supervisor bij de VGCT/NVP en de schematherapie, binnen de ISST supervisor en trainer Children and Adolescents en Adults. Ik ben zelfstandig psychotherapeute en daarnaast verzorg ik de cursussen schematherapie en supervisie bij adolescenten, bij ouders en toepassing bij jongere kinderen. Vanuit de praktijk wil ik graag de implementatie en kwaliteit van schematherapie ondersteunen, met speciale aandacht voor de jongere doelgroep.

Eva Horn

Ik ben Eva Horn, GZ-Psycholoog i.o. tot Klinisch Psycholoog en binnenkort senior schematherapeut. De afgelopen jaren heb ik me zowel in de klinische praktijk als ook in het wetenschappelijke onderzoek verdiept in de verschillende vormen van psychotherapie waaronder ook Schematherapie. Vanuit mijn achtergrond acht ik het bevorderen van de kruisbestuiving tussen het wetenschappelijk onderwijs en de klinische praktijk erg belangrijk.