Nieuws

Vooraankondiging: ALV en workshop op vrijdag 18 september

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vereniging voor Schematherapie (VSt) vindt plaats op vrijdag 18 september 2020 in de Jaarbeurs in Utrecht. Voorafgaand aan de ALV verzorgt David Bernstein (online) een interactieve workshop ‘Building Strengths in Schematherapy’. Uiteraard zullen alle corona- en hygiënemaatregelen in acht worden genomen tijdens de ALV en workshop.

Op de agenda van deze ALV staat een aantal belangrijke onderwerpen, zoals:

  • Herregistratiereglement voor schematherapeuten en schematherapeutisch werkenden;
  • Wijzigingen in het accreditatiereglement en huishoudelijk reglement;
  • Herverkiezingen bestuurs- en commissieleden;
  • Het meerjarenbeleidsplan 2021-2024.

Het bestuur van de VSt nodigt alle leden uit om over deze onderwerpen mee te praten.

Zoals bekend is de ALV van 20 maart geannuleerd en verplaatst naar 18 september 2020. Daarom zullen ook het jaarverslag 2019 en de jaarrekening weer op de agenda staan.

Workshop David Bernstein

In de workshop ‘Building Strengths in Schematherapy’ introduceert David een nieuw model van de Gezonde Volwassene. Je leert hoe je met methoden uit de Positieve Psychologie de bestaande sterke punten van cliënten kunt benadrukken en nieuwe sterke punten kunt creëren. De workshop is door de bezoekers vanuit de Jaarbeurs centraal te volgen, via een digitale verbinding. De workshop is in het Engels.

Meer informatie volgt

Het tijdstip en de ALV en workshop volgen binnenkort in een separate mail. Noteer de datum wel alvast in je agenda: vrijdag 18 september!

Aanmelden

Alle aanmeldingen (en betalingen) van degenen die zich hebben ingeschreven voor de ALV van 20 maart, zijn automatisch omgezet naar 18 september.  Mocht je hierover vragen hebben, dan kan je ons bereiken via info@schematherapie.nl

Voor degenen die op 20 maart niet konden komen, maar op 18 september wel aanwezig willen zijn, volgt zo spoedig mogelijk de aanmeldprocedure.

 

Door: Cécile Salden, bestuursondersteuner VSt