Nieuws

Vertaald: Beoordelingsschaal voor supervisanten STCS (voorheen STRS)

De officiële vertaling van de Schema Therapy Rating Scale (STRS) is nu op de website van de Vereniging voor Schematherapie (VSt) te vinden. De VSt volgt de International Society of Schema Therapy (ISST) in de nieuwe naam van deze lijst: Schema Therapist Competency Scale (STCS).  Deze beoordelingsschaal beschrijft de competenties van de schematherapeut (in opleiding) in verschillende deelgebieden, zoals:

  • Casusconceptualisatie;
  • limited reparenting;
  • het vermogen om schemaverandering tot stand te brengen.

Verplicht in supervisie
In supervisie is het verplicht om gebruik te maken van deze lijst. Zo worden de supervisiedoelen afgeleid van een competentie-analyse aan de hand van de STCS en een door de supervisant ingevulde Young Schema Questionnaire (YSQ). Bij het bekijken van door de supervisant getoonde videofragmenten geeft de supervisor feedback aan de hand van (gedeelten van) de STCS. Ook is de STCS een geschikt instrument voor (tussentijdse) evaluaties van het supervisietraject.