Nieuws

Verslaglegging workshop ‘Fasegericht werken’ van Rosi Reubsaet 28 september 2018

De goed bezochte Algemene Ledenvergadering van 28 september 2018 werd dit jaar gecombineerd met een interessante workshop door klinisch psycholoog Rosi Reubsaet over fasegericht werken binnen de schematherapie. Er hadden zich ongeveer vijftig mensen ingeschreven voor de workshop. Enthousiast vertelde Reubsaet over haar recent verschenen boek (verkrijgbaar via www.bsl.nl/shop) waarin ze beschrijft hoe ze behandelervaringen combineert met evidence based kennis. Tijdens de workshop vertelde ze over mogelijke valkuilen als therapeut (o.a. verlies van overzicht of verstrikt raken in eigen schema’s), en hoe het kan helpen om verschillende fases te onderscheiden in de inhoudelijke toepassing van schematherapie.

Reubsaet beschrijft in haar boek het verband tussen de ontwikkelingsfases & basisbehoeften van een kind met schemagerichte technieken per fase gedurende een meerjarentherapie. De basisbehoeften per ontwikkelingsfase bestaan uit 1: veiligheid & verbinding (baby, peuter), 2: zelfexpressie (schoolkind), 3: autonomie & zelfwaardering (puber) en 4; autonomie & spontaniteit (jongvolwassene).

Verder ging Reubsaet in op wat dit per fase betekent voor de therapeutische relatie met praktische tips ten aanzien van het scheppen van de juiste voorwaarden, het bevorderen van authenticiteit en het bemoedigen en coachen van de patiënt. Daarbij waren de vier gradaties van empathisch confronteren een eyeopener voor veel van de aanwezigen door het overzicht met verschillende manieren van empathisch confronteren en de timing qua toepassing per gradatie.

Het praktijkboek van de hand van deze auteur biedt zowel een overzicht als praktische handvatten in de verschillende fases die we doorlopen als schematherapeut gedurende een therapie die meerdere jaren beslaat. Dit geeft richting geeft aan je interventies, klimaat en houding.

Tijdens de workshop was er volop interactie en gelegenheid tot oefenen.

De combinatie van een workshop gevolgd door de ALV is positief ontvangen door de deelnemers. Deze opzet is dan ook voor herhaling vatbaar.

René Selker

GZ-psycholoog