Nieuws

Vergoeding schematherapie en andere behandelingen 2018

Op 17 januari verscheen de herziene circulaire Therapieën GGZ 2018 van Zorgverzekeraars Nederland. Deze circulaire speelt een belangrijke rol bij de vergoeding van behandelingen door zorgverzekeraars. 

De lijst onderscheid vier soorten interventies:

  1. Interventies die voldoen aan de stand van wetenschap en praktijk, en op basis daarvan vallen onder ‘verzekerde zorg’ (en dus in aanmerking komen voor vergoeding uit de basisverzekering);
  2. Interventies die voldoen aan de stand van wetenschap en praktijk, maar alleen voor bepaalde stoornissen of indicaties;
  3. Interventies die alleen als onderdeel van een behandeling vallen onder verzekerde zorg;
  4. Interventies die niet voldoen aan de stand van wetenschap en praktijk, en dus niet kunnen vallen onder verzekerde zorg.

Schematherapie valt, net als in 2017, onder de tweede categorie. Volgens de circulaire komt schematherapie als eigenstandige therapie alleen bij borderline persoonlijkheidsstoornissen voor vergoeding in aanmerking. Bij andere persoonlijkheidsstoornissen moet de keuze voor schematherapie onderbouwd te zijn in het behandelplan.

Andere therapieën voor persoonlijkheidsstoornissen die volgens de circulaire voor vergoeding in aanmerking komen zijn dialectische gedragstherapie, STEPPS, MBT en Transference Focused Therapy. Therapieën die volgens de circulaire over de hele linie voor vergoeding in aanmerking komen zijn cognitieve gedragstherapie, problem solving therapie en kortdurende psychodynamische psychotherapie.

Eerdere versies van de lijst stuitten op heftige kritiek, onder andere van GGZ Nederland en psychologenkoepel P3NL. Veel effect lijkt dat niet gehad te hebben: de lijst van 2018 is vrijwel gelijk aan die van 2017.

Klik hier voor download van de circulaire. Klik hier voor de kritiek van onder andere GGz Nederland en P3NL op de versie van 2017.