Nieuws

Vacature: twee leden voor de Commissie voorlichting en communicatie

De commissie voorlichting en communicatie zoekt twee nieuwe leden.  Een belangrijke taak van de commissie is het beheren van de media van de vereniging, in het bijzonder de nieuwsbrieven, de website en social media (LinkedIn).

We bestaan uit een voorzitter (Heleen Grandia) en twee leden (Maarten Pauwels en Micky Kuijer). Ons doel met de commissie is mensen enthousiasmeren en informeren over schematherapie en de leden met elkaar verbinden.

We zijn op zoek naar twee commissieleden die dit samen met ons willen vormgeven door:

  • het onderhoud en de verdere ontwikkeling van de website;
  • de verzorging van Nieuwsbrieven voor leden;
  • overige voorlichting en communicatie richting leden;
  • externe p.r. en voorlichting;
  • advisering van het bestuur over dit terrein;
  • Voor vakinhoudelijke voorlichting en communicatie werkt de commissie samen met de commissie kwaliteit en wetenschap.

We zijn op zoek naar nog twee leden die zich herkennen in het volgende profiel:

  • enthousiast over Schematherapie als therapeut of ervaringsdeskundige;
  • affiniteit met voorlichting en communicatie;
  • vlotte pen;
  • zo mogelijk redactionele ervaring.

Verder is het prettig als ten minste enkele leden van de commissie ervaring hebben met het onderhouden van websites.

Tijdsbeslag: maximaal 8 uur per maand.

Vergoeding: onkostenvergoeding.

De commissie voorlichting en communicatie wordt benoemd door het bestuur.

Als je belangstelling hebt voor deze commissie, mail je motivatie, (korte) CV en relevante kwalificaties naar: info@schematherapie.nl