Nieuws

Terugblik ALV: belangrijke onderwerpen en een warm welkom voor nieuwe voorzitter

De dubbele Algemene Ledenvergadering (ALV) 2020 van de VSt vond plaats in de Jaarbeurs te Utrecht op 18 september jl. Een ALV is het hoogste orgaan van een vereniging en het is hét moment voor leden om te zien en te horen wat de VSt samen met haar leden heeft bereikt en wat de plannen zijn voor de (nabije) toekomst. Het was een enerverende ALV. Allereerst omdat de anderhalve meter afstand-regel in acht moest worden genomen, maar bovenal omdat er belangrijke onderwerpen aan bod kwamen, zoals de herregistratieregeling die op 1 januari 2021 in werking treedt. Ook werd er, op passende wijze, afscheid genomen van voorzitter Marleen Rijkeboer, die zich twaalf jaar lang heeft ingezet voor schematherapie, het register en de VSt. De nieuwe voorzitter, Marjon Nadort, werd feestelijk welkom geheten.

Tijdens de ALV keek het bestuur vooruit naar belangrijke onderwerpen voor de komende vier jaar. Door het stijgende aantal leden, is de komende jaren verdere professionalisering noodzakelijk. De implementatie van PE-online (Permanente Educatie-online) in 2021, waarmee de accreditatie- en registratieprocessen worden geautomatiseerd, is hier een voorbeeld van. Verder staat de komende periode in het teken van herregistratie voor schematherapeuten en schematherapeutisch werkenden. De nieuwe reglementen hiervoor werden met meerderheid van stemmen goedgekeurd door de aanwezige leden. Ook werden er plannen gepresenteerd voor jaarlijkse supervisorendagen, verbetering van de website en voorlichtingsmateriaal. Daarnaast is de subsidiepot voor onderzoek naar schematherapie de komende jaren groter. Tenslotte zal de VSt doorgaan met de samenwerking met de VGCt en de VEN en zal er een commissie worden ingesteld die de samenwerking tussen de VSt en de ISST (International Society of Schema Therapy) zal bevorderen.

De penningmeester gaf toelichting op het financieel jaarverslag 2019, de begroting voor de komende jaren en specifiek voor het verenigingsjaar 2021.

De ALV eindigde met herverkiezingen. Een groot aantal leden stelden zich herkiesbaar voor hun werkzaamheden bij de verschillende commissies van de VSt en in het bestuur. Voor het eerst werden er twee vertrouwenspersonen benoemd: Daan Jonker en Bas van Oosterhout. Minou van den Ouweland werd benoemd als nieuw bestuurslid (portefeuille Opleiding en Registratie). Zij volgt Pancras van den Bos op. Als slotstuk van deze ALV werd Marjon Nadort benoemd als nieuwe voorzitter van de vereniging. En tot grote verrassing van Marleen Rijkeboer werd zij benoemd tot erelid van de VSt vanwege haar uitzonderlijke verdiensten en de voortreffelijke manier waarop zij het voorzitterschap heeft uitgeoefend.

Door: Cécile Salden, bestuursondersteuner VSt